Ahmet Cemal Kültür Atölyesi açılıyor

Ahmet Cemal Kültür Atölyesi açılıyor

Çevirmen ve yazar Ahmet Cemal ve öğrencileri tarafından 2014 yazında kurulan Ahmet Cemal Kültür Atölyesi başvuruları bekliyor

Çevirmen ve yazar Ahmet Cemal ve öğrencileri tarafından 2014 yazında kurulan Ahmet Cemal Kültür Atölyesi (ACKA), 2016-2017 eğitim sezonu için başvuruları bekliyor. Edebiyat, tiyatro ve görsel kültür alanına ilgi duyan ve bu alanlarda üretimde bulunmak isteyen kişiler için bir program sunan ACKA, “birkaç haftalık veya aylık ‘hap bilgilerden oluşan’ derlemelerin ötesinde bir eğitim” vaat ediyor. 

Atölye kapsamında Dünya Edebiyatı, Yazı ve Yorum, Antik Yunan’dan Günümüze Tiyatro, Marksizm ve Aydınlanma, Bilim Kültürü, Fransız Edebiyatı’na Giriş, Psikanalitik Edebiyat Okumaları, Antik Yunan Felsefesi, Sinema ve Belgesel, Başlangıcından Günümüze Eleştirel Düşüncenin Gelişimi, Sanatın ve Edebiyatın Toplumsal/Politik Tarihi, İnsanoğlunun Kimlik Arayışının Serüveni Olarak Tiyatronun Tarihi gibi dersler verilirken, çalışmalar büyük ölçüde kitaplar, metinler, filmler yardımıyla yürütülüyor.Üç yıllık bir program olarak tasarlanan ACKA’da verilecek tüm dersler için mülakatlar ağustos ayında başlayacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)

www.evrensel.net