15 Temmuz 2016 17:57

Polonezköy'ü talana açan imar planına yargı 'dur' dedi

Polonezköy'de yapılaşmanın önünü açacak imar planının iptali için açılan davada İstanbul 9. İdare Mahkemesi, oybirliği ile imar planının iptal etti.

Polonezköy'ü talana açan imar planına yargı 'dur' dedi

Paylaş

İstanbul Polonezköy'de kamulaştırma kararı ile imara açılmak istenen alan ile ilgili İstanbul 9. İdare Mahkemesi tarafından iptal kararı verildi. Polonezköy Tabiat Parkı ile ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 22 Kasım 2013 tarihinde plan değişikliğine gitmiş, Mimarlar Odası ve Çevre Mühendisleri Odası ise yapılan değişikliğin yoğun yapılaşmaya neden olacağı gerekçesiyle konuyu yargıya taşımıştı.

Davaya bakan İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Polonezköy 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı imar planlarında yapılan plan değişikliğinin yapılaşma yoğunluğunu arttırdığı, bölgenin doğal ve özgün yapısını bozucu nitelikte olduğu kanaatine vardı. 20 Nisan 2016 tarihinde oybirliği ile alınan kararla, dava konusu planların iptaline karar verildi. 

Mahkeme, 3 bin 500 tutarındaki mahkeme masraflarının da Bakanlık tarafından ödenmesine hükmetti. Karar temyiz edilerek Danıştay'a taşınabilir.

‘AMAÇ TURİZME TEŞVİK’ SAVUNUSU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı " Halkın açık havada dinlenme ve eğlenmesine imkan tanıyan doğa sevgisi ve çevre bilinci oluşturulmasına katkı sağlayan bir özelliğe sahip olmasından dolayı turizmi teşvik etmek amacıyla yapılaşma değerlerinde ayrım getirildiği"ni savundu. Bakanlık ayrıca 'daha düşük bir konut yapı yoğunluğu getirildiği', 'büyük ölçekli bir alışveriş merkezi önerilmediği', 'ekolojik dengeyi değiştirmeyecek kararlar üretildiği'ni ileri sürdü.

BİLİRKİŞİ: MİMARİ VE TARİHİ DOKU ETKİLENECEK

Şehir Bölge Plancıları'ndan oluşan bilirkişi heyeti tarafından mahkemeye sunulan raporda, "Yapılaşma yoğunluğunda büyük bir artışa sebebiyet vereceği, mevcut dokunun olumsuz etkileneceği"ne kanaat getirilmiş, köyün düşük yoğunluklu iki katlı bahçeli yapılardan oluştuğu ve bütününde özgün bir mimari, tarihi dokuya sahip olduğu kaydedilmişti. (DİHA)
 

ÖNCEKİ HABER

Pera Müzesi sunar: VikiPera

SONRAKİ HABER

Celal Şengör: Elin dangalağına organ verip onu yaşatmanın anlamı yok

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa