Yandaş iş adamlarına peşkeş çekmek için...

Yandaş iş adamlarına peşkeş çekmek için...

Büyük madenci yürüyüşünden iki ay önce madenlere iş başı yaptım.

Seyfullah YILMAZ
Emekli Maden İşçisi /Zonguldak

Büyük madenci yürüyüşünden iki ay önce madenlere iş başı yaptım. 20 yıl Kozlu TTK Müessesinde yer altı işçisi olarak çalıştıktan sonra ocaktan elimden kazalandım. Daha sonra 5 yılda dışarı işçisi olarak çalışıp emekli oldum. Madene işbaşı yaptığım gün tam 11 kişi aynı evde oturuyorduk. O dönem TTK bünyesinde 45 bin maden işçisi çalışıyordu. Kardeşlerim ve yeğenlerim kuyu başlarında ayran ve su satarak eve yardımcı oluyorlardı. Zamanla TTK’nin özelleştirilmesi ile birlikte işçi sayısı hızla düşmeye başladı. Tabii ki tüm Kozlu esnafı gibi bizim çocukların para kazanma kapısı kapandı. Madenlerin özelleştirilmesi beraberinde göçü getirdi. 11 kişilik aileden koca evde eşim ve ben kaldık. Kardeşlerim bir süre özel ocaklarda çalışıp geçinmeye çalıştı fakat zor çalışma şartları ve ücretlerin zamanında ödenmemesi yaşam şartlarını zorlaştırdı. 3 kardeşim ve iki oğlum gurbete çıktı. Başka illerde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.
Şimdi tekrar madenlerin tamamen özelleştirilmesi gündemde, bahane “zarar ediyor.” Oysaki tüm siyasetçiler ve yöneticiler zararın işçiden değil kötü yönetim ve yandaşlara kurumu peşkeş çekmekten kaynaklandığını biliyor. Zarar bahane, kurulmaya çalışılan termik santrallere ucuz kömür sağlamak için yandaş iş adamlarına ocakları peşkeş çekmek.
Emekli olmama rağmen yaşam şartları yüzünden hâlâ özel bir maden ocağında çalışıyorum. Madenler dünyanın en zor işidir. En küçük ihmal ve hata hayatınızın sonlanmasına veya yaralanmanıza neden olur. Özel maden ocakları tamamen kâr amacı güttükleri için uzun vadeli yatırım yapmazlar, daima malzemeden kısa ve daha fazla çalışmanız için zorlarlar. Zonguldak’ta bulunan hiçbir özel maden ocağında ücretlerin zamanında verildiğine rastlamazsınız. Özel ocak patronları SSK, vergi gibi ödemeleri zamanında yapmaz, ya da hiç ödemez. Fakat bunlar TTK’de zarar hanesine yazılır. Soma kazası sonrası zoraki çıkarılan çift asgari ücret ve çift hafta tatili uygulanmaz.

www.evrensel.net