İşgücü Kanunu Tasarısı Samsun'da protesto edildi

İşgücü Kanunu Tasarısı Samsun'da protesto edildi

Samsun'da KESK, DİSK, TTB ve TMMOB bir basın açıklaması düzenleyerek Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısını protesto etti.

Samsun'da KESK, DİSK, TTB ve TMMOB bir basın açıklaması düzenleyerek Meclis Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülerek kabul edilen Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısını protesto etti.

İstiklal Caddesi'ndeki Süleymaniye geçidinde yapılan eylemde açıklamayı TMMOB İl İKK Sözcüsü Adnan Korkmaz yaptı. Tasarının hiçbir uyarı ve öneriyi dikkate almadan hazırlandığını, bu şekliyle yurttaşların aleyhine sonuçlar doğuracağını, kamu alanındaki çalışma koşullarını iyice kötüleştireceğini belirten Korkmaz, çalışanların güvencesizleştirildiğini ifade etti.

Korkmaz, yasa tasarısının geri çekilmesini ve emekçilerin talepleri doğrultusunda bir yasa hazırlanmasını istedi. (Samsun/EVRENSEL)

www.evrensel.net