11 Temmuz 2016 07:38

Demokrasi güçlerinin birliği ve emek örgütleri

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin yapması gereken, ortaya çıkmaya çalışan mücadele birliğine omuz vermek ve tüm güçleriyle içinde yer almaktır.

Demokrasi güçlerinin birliği ve emek örgütleri

Paylaş

Seyit ASLAN
DİSK/Gıda-İş Genel Başkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin “tek adam, tek parti diktatörlüğü” ısrarı memleketi yeni bir sürecin eşiğine getirmiş bulunuyor. Hak ve özgürlükler için yürütülen mücadeleler baskı ve şiddetle sindirilmek isteniyor.
Demokrasi güçlerinin bu gidişatı durdurmak için ortak bir mücadele cephesi oluşturma çalışmaları ise devam ediyor. Bu konuda sendikalar başta olmak üzere emek ve meslek örgütlerinin yeri ve tutumu önemli.
Sendikalar son bir yılda işçi sınıfına ve emekçilere dönük saldırılar karşısında etkili bir birlik sağlayamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP Hükümeti’nin sermayenin istekleri doğrultusunda hazırladığı her yasa hiçbir engel ile karşılaşmadan yasalaştı. Kiralık işçi yasası bunun en somut örneğidir.
Saldırı yasalarına karşı ortak bir tutumla hareket etmek, işçi ve emekçileri acil talepler etrafında birleştirerek mücadeleyi ilerletmek bugünde sendikaların ve emek örgütlerinin asli işi olarak önlerinde duruyor. Bugüne kadar birçok deney yaşanmış olmasına rağmen, halen dağınık duran emek ve meslek örgütlerinin bu tablodan sonuçlar çıkarması ve birliği güçlendirecek zeminde hareket etmesi gerekir.
Bilindiği gibi birkaç aydır, Rıza Türmen’in çağrısıyla başlayan ve bir gurup eski milletvekilinin oluşturduğu Diyalog Grubu’nun girişimleriyle devam eden ortak bir mücadele cephesi oluşturma arayışları sürüyor. Henüz sürecin başında olan bu girişim, emek örgütleri, siyasi partiler, aydın ve yazarlar vb birçok kesimle görüşerek, en yakın zamanda örgütlenecek bir demokrasi kurultayı için forum düzenledi. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB de bu kurultayın birlikte örgütlenmesi için yapılan foruma çağrılan kurumlar arasında.
Ancak bu dört örgüt, forumun yapılacağı günde ve aynı yerde birkaç saat öncesinden bir basın toplantısıyla yeni bir çağrı yaptılar. Tam da yeni bir mücadele cephesi ve ortak mücadele arayışları sırasında yapılan bu çağrının muradının ne olduğu anlaşılamadı. Yeni bir oluşum için çağrı yapılıyorsa yapılacak tartışma ayrıdır. Yok, eğer sürece etkin olarak katılmak üzere yapılmış bir açıklama ise bu net olarak ortaya konulmalıdır.
Yapılması gereken, tüm demokrasi güçlerini kesecek acil talepler etrafında birleşmek ve güçleri bölmeden geleceği inşa edecek bir mücadele sürecinin adımlarının birlikte atmaktır. Tabi ki bunu hiçbir ön yargıya kapılmadan, nasıl olacağını, kimlerle olacağını, talepleri tartışarak ilerlemek gerekiyor. Baştan yanlış giden bir şey varsa eleştirmek gerekiyor.
Birçok vesile ilen yapılan açıklamalarda da vurgulandığı gibi Türkiye’de demokrasi güçlerinin birliğine ihtiyaç vardır. Kimsenin kimseyi dışlamadığı, hegemonyası altına almadığı, ilkeli bir birliğe ihtiyaç vardır. Aksi girişimlerin ortak mücadele çabalarını sekteye uğrattığı, yaraladığı ve demokrasi güçlerinin birliğine fayda getirmediği tecrübelerle sabittir.
Mevcut durumda dört örgütün (DİSK, KESK, TMMOB, TTB) yapması gereken şeyde ortaya çıkmaya çalışan mücadele birliğine omuz vermek ve tüm güçleriyle içinde yer almaktır.

ÖNCEKİ HABER

Almanya'da asgari ücrete 34 cent zam yapıldı!

SONRAKİ HABER

İngiltere'de yasalardaki aile içi şiddet tanımı genişletiliyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa