Emek dergisi yeniden doğdu

Emek dergisi yeniden doğdu

DİSK/Genel-İş’in 2006 yılında yayın hayatına ara veren Emek araştırma dergisi, yeniden yayınlanmaya başladı.

Tamer Arda ERŞİN
Ankara

DİSK/Genel-İş’in 2006 yılında yayın hayatına ara veren Emek araştırma dergisi, yeniden yayınlanmaya başladı. Editörlüğünü Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir’in yaptığı derginin ilk sayısında, işçi sağlığı ve iş güvenliği makalesiyle alanında duayen isim Prof. Dr. Gürhan Fişek, kamu personel sistemi reformunu anlatan yazısıyla Prof. Dr. Ali Murat Özdemir, kamu hizmetinde liberal bakış açısını eleştiren yazısıyla da Arş. Gör. Meryem Çakır Kantarcıoğlu gibi önemli isimler okuyucuyla buluşuyor. 

Yayın hayatına 1999 yılında başlayan Emek araştırma dergisi, işçi sınıfının yaşam koşullarına ışık tutuyordu. Ancak yayınlarını 2006 yılında sonlandırmak zorunda kalmıştı. Dergi şimdi yeniden yayın hayatına başladı. Derginin editörlüğünü Ankara Üniversitesi (A.Ü.) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir yapıyor. Derginin ilk sayısında alanında duayen isim A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürhan Fişek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının işçi sağlığı ve iş güvenliği eylem planlarını değerlendiriyor. Fişek, bakanlığın planlarını verilen sözlere rağmen ertelenen ve hayata geçirilmeyen uygulamalar olarak özetliyor. 

BİREY VE DEVLET ARASINDA PİYASA

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Özdemir, kamu personel reformu olarak duyurulan değişim üzerinden kamu hizmeti kavramını söylem analizinden geçiriyor. Liberal söylemin olayı nasıl çarpıttığına anlatan Özdemir, apaçıklık kavramıyla herkesin bildiği ortak akıl yaklaşımını eleştiriyor.  Kamu hizmetinde apaçık gibi gözüken gerçeklerin farklı olduğuna işaret ediyor. Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü hocalarından Ydr. Doç. Dr. Hakan Topateş, kamuda devletin dönüşümünü ve birey ve devlet arasına piyasanın nasıl girdiğini açıklıyor. Giderek azalan sosyal haklar, emeğin değersizleştirilmesi sürecini açıklıyor. Bu dönüşümün yapı taşlarından taşeron çalışma ve yarı zamanlı çalışma göstergelerini ele alıyor. 

SİYASAL, EKONOMİK ALAN AYRIŞMASI 

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Arş. Gör. Meryem Çakır yeni kamu hizmeti yaklaşımını yurttaş bakışı açısını analize tabi tutuyor. Siyasal ve ekonomik alan ayrışmasının liberallerce nasıl yeniden gündeme sokulduğunu inceliyor. Dergide, Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafında 2015 yılında düzenlenen 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi ve Sosyal İnsan Hakları Sempozyumu’nun değerlendirildiği yazılar yer alıyor. Derginin kitap eleştirisi bölümünde ise James Metin tarafından hazırlanan ve 2013 yılında Dipnot Yayınları tarafından basılan Poulantzas Kitabı inceleniyor. Marksist devlet kuramı üzerine  Poulantzas’ın sınıf kavramı yaklaşımı ana hatlarıyla ortaya konuluyor.  

EDİTÖRÜN NOTU VE DERGİNİN ANLAMI

Editör Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, derginin emek cephesinde büyük bir boşluğu dolduracağına olan inancını açıklıyor: “21. yüzyılın başında emek ve sınıf araştırmaları üzerine bir dergi neden önemlidir? İlk olarak, emek, sınıf ve sendika siyasetinin ülke ve akademi gündemine taşımak kritiktir. İkinci olarak, emek ve sınıf üzerine araştırmalar günümüz Türkiyesi’nde çok kısır bir dönem yaşamaktadır. Dolayısıyla güçlü bir araştırma perspektifinin geliştirilmesi her zamankinden daha acildir. DİSK-AR,Türk- İş Yıllıkları ve Petrol-İş Yıllıkları emek araştırmaları alanında iz bırakan müdahaleler olmuştur. Böyle yayınların kesintiye uğradığı günümüzde Birleşik Metal-İş’in çıkardığı, Çalışma ve Toplum dergisi titiz ve önemli çalışmalarıyla önemli katkı sunmaktadır. Emek araştırma dergisi de bu alandaki boşluğu doldurmak için değerlidir.”

www.evrensel.net