04 Temmuz 2016 15:38

TRT'deki siyasi kadrolaşmaya yargı freni

EMO İzmir Şubesi, AKP‘nin kamu kurumlarında "kariyer" ve "liyakat" kriterleri hiçe sayarak yürüttüğü kadrolaşmaya karşı mücadelesini sürdürüyor.

TRT'deki siyasi kadrolaşmaya yargı freni

Paylaş

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi, AKP‘nin kamu kurumlarında "kariyer" ve "liyakat" kriterleri hiçe sayarak yürüttüğü kadrolaşmaya çalışmalarına karşı mücadelesini sürdürüyor. EMO İzmir Şubesi‘nin, TRT İzmir Vericiler Bölge Müdürlüğü‘nde elektronik, elektrik veya elektronik-haberleşme mühendisi unvanı taşımayan bir personeli Verici İşletmelerinden Sorumlu Müdür Yardımcılığı‘na atanması ilişkin açtığı davada, işlemin iptaline karar verildi. 

İzmir 4. İdare Mahkemesi‘nin kararında, "sınıflandırma", "kariyer"  ve "liyakat"ın Devlet Memurları Kanunu‘nda temel ilkeleri olarak kabul edildiğine yer verilerek, memurların yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlanmasının "kariyer"  ilkesi olarak tanımlandığı belirtildi. 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliği‘nin Verici İşletmeleri Dairesi Başkanlığı‘nın görevlerine ilişkin hükümlerinin hatırlatıldığı kararda, TRT İzmir Müdürlüğü‘nde boş bulunan Verici İşletmelerinden Sorumlu Müdür Yardımcılığı kadrosuna başteknisyen statüsündeki bir personelin atanmasının dava konusu edildiği vurgulandı.

‘TEKNİSYEN MÜHENDİSİN AMİRİ OLAMAZ’

Söz konusu yönetmelik hükümleri kapsamında TRT müdürlüklerinin idari yapılanma içinde verici işletmelerinden sorumlu müdür yardımcılığının teknik bilgi gerektiren bir kadro olduğu vurgulanarak, teknik işlerden sorumlu müdür yardımcılığı kadrolarının altında başmühendislik biriminin bulunduğu belirtildi. 

Başmühendislik birimlerinin altında mühendislerin ve mühendislerin gözetim ve denetimi altındaki diğer teknik personelin istihdam edildiğine yer verilen kararda, şöyle denildi: "Uyuşmazlık konusu olayda ise, kariyer ve liyakat ilkeleri ile mesleki hiyerarşiye aykırı olarak, başmühendis ve mühendislerin amiri konumunda olan, teknik konularda başmühendis ve mühendislerin iş ve işlemlerin denetleyecek bir konumda bulunan müdür yardımcılığına mühendis unvanı taşımayan bir kişinin önce vekaleten atandığı, daha sonra vekaleten yapılan bu atamanın asaleten atamaya dönüştürüldüğü görülmüştür." 

'ATAMA HUKUKA UYGUN DEĞİL'

Atamanın "kariyer" ve "liyakat" ilkelerine aykırı olarak gerçekleştirildiğine ilişkin tespite yer verilen kararda, "Teknik bilgi gerektiren işlerden sorumlu olan ve bu sebeple emri ve gözetimi altında başmühendislik ve mühendislik şeklinde bir idari yapılanmanın bulunduğu verici işletmelerinden sorumlu müdür yardımcılığı kadrosuna mühendis unvanı taşımayan bir kişinin atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır" denildi. 

TRT‘YE ÇAĞRI  

Kararla ilgili açıklamada bulunan EMO İzmir Şubesi, AKP‘nin hemen hemen tüm kamu kuruluşlarında ağır biçimde uyguladığı kadrolaşma çalışmalarından en çok mağdur olan kurumların başında TRT geldiğini ifade ederek açıklamasında  "Siyasi İktidar‘ın sözcüsü haline getirilen ve cep telefonları ile bilgisayar satışların üzerinden bandrol uygulamasıyla olağanüstü kaynak aktarılmaya başlanacak olan TRT‘nin teknik birimlerindeki "siyasi kontrol" çabası mühendis meslektaşlarımızın mağdur edecek noktaya kadar vardırılmıştır. Mesleğimizin gelişimi adına kamu kurumlarındaki mühendislik birikiminin toplum yararına verimli olarak kullanılmasının siyasi kadrolaşmaya kurban edilmesine sessiz kalmamız mümkün değildir. Bu vesileyle EMO İzmir Şubesi olarak mesleğimiz ve meslektaşımızı korumak için verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğimiz vurgulayarak, TRT‘ye mahkeme kararına uyma çağrısı yapıyoruz" denildi. (İzmir/EVRENSEL)
 

ÖNCEKİ HABER

AB karşıtı İngiliz lider istifa etti

SONRAKİ HABER

Mustafa Sarıgül: CHP'den üzülerek istifa ediyorum

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa