Sarıbal'dan yolsuzluk iddiası: Bu etler ‘yolsuzluk’ kokuyor!

Sarıbal'dan yolsuzluk iddiası: Bu etler ‘yolsuzluk’ kokuyor!

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, hayvan ithalatıyla ilgili yolsuzluk iddialarını Meclis  gündemine taşıdı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, hayvan ithalatıyla ilgili yolsuzluk iddialarını Meclis  gündemine taşıdı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda çalışan bazı isimlerin et ithalatında sorumluluklarını aşan görevler üstlendiğine dair şüpheleri Bakan Çelik’e soran Sarıbal ‘a göre; garip ilişkiler ağı, Arslan Farm Kft adlı şirket, Ali Koyuncu adlı bakanlık çalışanı ve Bakanlık Müfettişi Kerim Bitlislioğlu’ndan oluşuyor.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 3 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe giren hayvan ithalatı iznini Meclis gündemine taşıdı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in cevaplaması istemiyle soru önergesi veren Sarıbal, 150 bin baş damızlık sığır, 400 bin baş besilik sığır ve 20 bin baş koyun ve keçi olmak üzere toplam 570 bin baş canlı hayvan için, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne (ESK) yüzde sıfır gümrükle ithalat izni verildiğini hatırlattı.

“Bu karar çerçevesinde doğrudan temin usulü ile 15 bin büyükbaş kasaplık hayvan alımı yapıldığı anlaşılmaktadır” diyen Sarıbal, alımlarda şaibelerin olduğuna dikkat çekti. Et ve Süt Kurumu tarafından besilik sığır ithalatı için talep toplanmasına rağmen, hangi gerekçeyle 15 bin büyükbaş kasaplık hayvan alımı yapıldığını soran Sarıbal, “Doğrudan temin usulüyle yaptığınız bu alımlar için kaç firmadan teklif alınmıştır, teklifleri nelerdir, hangi firma veya firmalarla sözleşme imzalanmıştır?” diye sordu.

Sarıbal, cevap bekleyen bir diğer sorunun Kamu İhale Kurumu’nun “yurtdışı üreticiden direkt alım yapabilirsiniz” şeklindeki iznine, söz konusu alımlarda riayet edilip edilmediğinin olduğunu söyledi. “Yurtdışı üreticiden direkt canlı hayvan alım zorunluluğu varken, Arslan Farm Kft. isimli şirketten alım yapılması doğru mudur?” diye Soran Sarıbal, garip ilişkiler ağı ile ilgili şu soruları yöneltti:

‘BUDAPEŞTE’DE OTELDE ANLAŞMA YAPILDI MI?’

“Sözleşmenin Macaristan’ın Budapeşte şehrinde Hotel Seni Studium’da İsmail Koçkaya’ya ait otelde Arslan Farm Kft. ile yapıldığı doğru mudur? 2014 yılında kurulan 9 bin Euro değerinde olan ve 2015 yılında 135 bin Euro iş hacmi olan bir firmayla 13/06/2016 tarihinde 21 bin Euro’luk anlaşma yapılmış mıdır? Bu şirketin tek ortaklı ve hiç çalışanının bulunmaması ne anlama gelmektedir?”

“Arslan Farm Kft. bu ekonomik yapıyla 15 bin baş canlı hayvanı nasıl tedarik etmiştir? Diğer birçok tedarikçide binlerce canlı hayvan varken, bu firmadan böyle bir alımın yapılmasının gerekçeleri nelerdir? Arslan Farm Kft. isimli şirketin paravan olduğu iddia edilmektedir. 1.95 Euro/kg canlı maliyet olmasına rağmen 2.55 Euro’ya alım yapıldığı doğru mudur? Eğer doğru ise aradaki yaklaşık 4.8 milyon Euro kâr kimlere gitmiştir?”

BAKANLIK BU İŞİN NERESİNDE?

Söz konusu garip ilişkiler ağında bakanlık çalışanlarının da yer aldığına dair duyumlar aldıklarını söyleyen Sarıbal, “Ali Koyuncu Bakanlığınızda hangi görevde bulunmaktadır? Bu ihale süreci mal alım ve tedarikinde hangi sorumlulukları üstlenmiştir? Bu tür işler söz konusu kişinin görev alanına girmekte midir?” sorusunu sordu. Macaristan, Fransa, Brezilya, Arjantin vb. ülkelerde Ali Koyuncu’nun aracılar kullanarak yaklaşık 60 bin baş canlı hayvan toplama sürecini yönetmekte olduğuna dair duyumlar aldıklarını ifade eden Sarıbal, “Bundan Bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Varsa bu konu Bakanlığınız tarafından nasıl izah edilmektedir?” dedi. 

Gündeme getirdiği ilişkileri Bakanlığın bilmemesi halinde bunun bir skandal olacağını belirten Sarıbal, “Biliniyor ise tedbir alınmaması nasıl açıklanacak?” diyerek tepki gösterdi.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Sarıbal Bakan Çelik’ten şu sorulara cevap vermesini istedi: 

* Bakanlık Müfettişi Kerim Bitlislioğlu’nun Macaristan Budapeşte şehrinde Hotel Seni Studium’un sahibi İsmail Koçkaya ile bağlantıları nelerdir? Ali Koyuncu ve Kerim Bitlislioğlu uzun süredir tedarikçilik yapan diğer firmaları arayıp ‘Bu ihaleye karıştırmayın, bu defa böyle oldu, gelecek ihalelerde sizlere bir şeyler düşecek, size de ihale verilecek’ şeklinde sus payı ve tehdit amaçlı görüşmeler yapmış mıdır?

* Ali Koyuncu’nun Arslan Farm Kft. ile herhangi bir bağlantısı var mıdır? Yoksa bu firma ile hayvan tedariki ve sözleşme sürecinde yakın ilişki kurması doğal mıdır? Aslan Farm Kft. ve Ali Koyuncu’nun Macaristan ve Fransa’da canlı hayvan toplamada ilişki kurdukları Muhlis Gümüştaş ve Enver Öktem kimdir? Ekonomik ve sosyal ilişkileri nelerdir? Bu konuda herhangi bir bilgi mevcut mudur?

* Bazı Avrupa ülkeleri ile Macaristan’dan 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle Bakanlığınız tarafından ithalat kısıntısı getirildiğine dair duyumların doğruluk derecesi nedir? 2010 yılından günümüze kadar yapılan canlı hayvan ve karkas et ithalatı hangi yöntemlerle, kimlere ne kadar bedel ödenerek yapılmıştır? Özellikle ithal edilen damızlık sığırların günümüzdeki durumları nedir? Yapılan ithalatın ülkemiz kırmızı et üretim ve tüketimine etkileri neler olmuştur? 

* Geçmişte yapılan ihalelerde gümrükte faturalarda fiyat sınırı getirilmiş ancak gerçek alımlar daha yüksek fiyatlara yapılmıştır. Buradaki amaç nedir? Bu durum ithalatın daha az görünmesi ile açıklanabilir mi? Macaristan’daki ticari ateşe hangi amaçla görevlendirilmiştir; böylesi büyük bir alımdan haberdar olmaması normal midir? 

* Getirilen canlı hayvanların kesiminin kamunun kesimhaneleri olmasına rağmen Ankara ve Adapazarı’ndaki bazı özel kesimhanelerde yapılması doğru mudur? Bunların kesim maliyeti ne kadardır? Geçmiş ihalelerde Bakanlığınıza şikayet edilen ve amacına uygun olmayan ithalat yaptığı belirlenerek ithal izni iptal edilen firma var mıdır? Varsa bu firmalardan daha sonra tekrar izin alıp şuanda ithalat yapan var mıdır? Hunland şirketinin Bakanlığınızla herhangi bir ithalat ilişkisi var mıdır? (EKONOMİ SERVİSİ)

www.evrensel.net