Genç kadınlarda işsizlik oranı genç erkeklerden daha yüksek

Genç kadınlarda işsizlik oranı genç erkeklerden daha yüksek

TÜİK'in ülkede yaşayan genç kadınlara dair birçok başlık altında derlediği istatistikler, kadınlar ve erkekler arasındaki ayrımı gözler önüne serdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu'nun (UNFPA), 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü için her yıl belirlediği tema, bu yıl 13-19 yaş grubunda yer alan "genç kadınlara yatırım" olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) de bu tema çerçevesinde Türkiye'ye dair derlenen istatistikleri açıkladı. 

Verilere göre, 2015 yılında Türkiye nüfusunun yüzde 49,8'ini oluşturan kadın nüfusunun yüzde 11,3'ünü, 13-19 yaş grubunda bulunan genç kadınlar oluşturuyor. Bu oranın en yüksek olduğu ilk üç il ise sırasıyla; yüzde 17,3 ile Şirnex (Şırnak), yüzde 17,2 ile Agirî (Ağrı) ve yüzde 17 ile Sêrt (Siirt) oldu. Bu oranın en düşük olduğu ilk üç il ise sırasıyla; yüzde 8,4 ile Dersim, yüzde 8,9 ile Muğla ve yüzde 9 ile İzmir.

EN ÖNEMLİ SORUNLARI KONUT

Yine Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2015 yılı sonuçlarına göre, 13-19 yaş grubundaki genç kadınların yaşadıkları hanehalkı tipleri incelendiğinde; yüzde 73,6'sının çekirdek aileden, yüzde 25,3'ünün ise geniş aileden oluşan hanehalklarında yaşadığı görüldü. Diğer yandan yüzde 1,2'sinin ise çekirdek aile bulunmayan hanehalkı veya tek kişilik hanehalklarında yaşadığı gözlendi. Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2014 sonuçlarına göre de 15-19 yaş grubundaki genç kadınların yüzde 61,6'sının üyesi olduğu hanehalkına ait konutta, yüzde 21'inin ise kirada oturduğu görüldü.

İŞSİZLİK ORANI GENÇ ERKEKLERDEN DAHA FAZLA

Hanehalkı İşgücü Araştırması 2015 sonuçlarına göre ise 15-19 yaş grubu genç kadınlarda işsizlik oranı yüzde 18,4 iken, erkeklerde bu oran yüzde 15,6. Üstelik genç kadınlardaki bu işsizlik oranı bir önceki yıla göre 2,3 puan arttı. Genç erkeklerde bu oran 0,6 puan düşüş gösterdi. Aynı araştırma sonuçlarına göre, 2015 yılında genç kadınlarda istihdam oranı bir önceki yıla göre 0,8 puan artış göstererek yüzde 15,1'e yükseldi. Genç erkeklerde ise, bu oran bir önceki yıla göre değişmeyerek yüzde 31,7 oldu.

OKULLAŞMA ORANI

Yine ortaöğretimde net okullaşma oranı kadınlar için 2014/15 öğretim yılında yüzde 79,3 iken, 2015/16 öğretim döneminde artarak yüzde 80,2 oldu. Yükseköğretim net okullaşma oranı ise, genç kadınlarda 2013/14 öğretim yılında yüzde 40,9 iken, 2014/15 döneminde yüzde 41,1'e yükseldi. Türkiye'de 2014/15 öğretim yılında 333 bin 607 kadın, 373 bin 615 erkek öğrenci lisans bölümlerine yeni kayıt yaptırdı. Kadın öğrencilerin yüzde 27,3'ü iş ve yönetim, yüzde 17,1'i sosyal bilimler ve davranış bilimleri, yüzde 11,5'i de öğretmen eğitimi ve eğitim bilimleri alanlarına kayıt yaptırdı. Erkek öğrencilerin ise yüzde 37,7'si iş ve yönetim, yüzde 14'ü sosyal bilimler ve davranış bilimleri, yüzde 11,6'sı mühendislik ve mühendislik işleri alanlarına kayıt yaptırdı.

ÇOCUK YAŞTA EVLİLİĞİNİN EN AZ GÖRÜLDÜĞÜ KENT DERSİM

Türkiye'de kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı 2011 yılında 23,3 iken, bu oran 2015 yılında 23,9'a çıktı. Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi veri tabanından üretilen evlenme istatistiklerine göre, 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarındaki resmi evlenmelerin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2014 yılında yüzde 5,8 iken, 2015 yılında yüzde 5,2'ye düştü. Kız çocuk evlenmelerinin en fazla görüldüğü kent ise yüzde 15,3 ile Kilis oldu. Kilis'i sırasıyla; yüzde 15,2 ile Qers (Kars) ve yüzde 15,1 ile Agirî (Ağrı) izledi. Bu resmi evlenmelerin en az olduğu iller ise sırasıyla; yüzde 1 ile Dersim, yüzde 1,5 ile Rize ve yüzde 1,6 ile Trabzon oldu.

ADÖLESAN DOĞURGANLIK HIZI

15-19 yaş grubundaki bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısı olarak tanımlanan adölesan doğurganlık hızı, 2010 yılında binde 34 iken, 2015 yılında binde 25'e düştü. Diğer bir ifadeyle, 2015 yılında 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 25 doğum düştü.

İNTİHAR ORANI GENÇ KADINLARDA ARTTI, ERKEKLERDE DÜŞTÜ 

2015 yılında intihar eden kadınlarda en yüksek intihar oranının ise yüzde 18 ile 15-19 yaş grubunda olduğu görüldü. Aynı yaş grubundaki erkeklerde bu oran yüzde 7,7 oldu. Yine intihar hızı 13-19 yaş grubundaki genç kadınlarda 2014 yılında yüz binde 4,10 iken, 2015 yılında yüz binde 4,23'e yükseldi. Genç erkeklerde bu oran 2014 yılında yüz binde 5,83'ten 2015 yılında yüz binde 4,35'e düştü.

GENÇ KADINLARIN BOY ORTALAMALARI 162 CM, KİLO ORTALAMALARI İSE 55,8 KG OLDU

Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre de 15-19 yaş grubundaki genç kadınların boy ortalamaları, 2014 yılında 2008 yılında olduğu gibi 162 cm oldu. Genç kadınların boy ortalamalarında önemli bir değişiklik olmazken, genç erkeklerin boy ortalaması 2 cm artarak 173,3 cm oldu. Genç kadınların kilo ortalaması 2014 yılında 2008 yılına göre 1 kg artarak 55,8 kg oldu. Genç erkeklerde ise aynı dönemde kilo ortalaması 2,6 kg artarak 66,3 kg oldu. 

ERKEKLERE GÖRE HOBİLERİ DAHA AZ

Genç kadınların gün içinde hobi ve oyunlara ayırdıkları ortalama süre 25 dakika olurken, genç erkeklerde bu sürenin 34 dakika daha fazla olduğu görüldü. Benzer şekilde gün içinde istihdama ayrılan süre incelendiğinde, genç kadınlarda 35 dakika olan bu sürenin, genç erkeklerde 1 saat 31 dakika olduğu saptandı.

Son dört hafta içinde, gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek üzere yaptıkları eğlence ve kültür faaliyetleri incelendiğinde de kadınların yüzde 92,7, erkeklerin de yüzde 94 ile en fazla yaptıkları faaliyetin televizyon izlemek olduğu görüldü. Bu faaliyeti kadınlarda sırasıyla yüzde 66,8 ile kitap okumak, yüzde 65,6 ile akraba ziyareti, yüzde 49,7 ile arkadaş ziyareti ve yüzde 41,7 ile sosyal medyada vakit geçirmek izledi. Erkeklerde ise sırasıyla; yüzde 62,7 ile sosyal medyada vakit geçirmek, yüzde 60,7 ile akraba ziyareti, yüzde 60,3 arkadaş ziyareti ve yüzde 48,8 ile kitap okumak izledi.

GENÇ KADINLARIN GÜN İÇİNDE EN AZ ZAMAN AYIRDIKLARI FAALİYET SPOR OLDU

Gün içinde en az zaman ayrılan faaliyet, 13-19 yaş grubundaki genç kadınlar için 7 dakika ile spor ve doğa sporları oldu. Spordan sonra en az zaman ayrılan faaliyetlerin, 20 dakika ile gönüllü işler ve toplantılar, 25 dakika ile hobiler ve oyunlar ve 35 dakika ile de istihdam olduğu görüldü. Aynı yaş grubundaki genç erkeklerin gün içinde en az zaman ayırdıkları faaliyet 15 dakika ile gönüllü işler ve toplantılar oldu. Bunu 30 dakika ile spor ve doğa sporları ve 33 dakika ile hanehalkı ve aile bakımı izledi.

LİSANSLI GENÇ ERKEK, GENÇ KADINLARIN İKİ KATI

Federasyonlara bağlı 13-19 yaş grubunda bulunan lisanslı kadın sporcu sayısı 2007 yılında 34 bin 786 iken, 2015 yılında bu sayı 428 bin 931'e yükseldi. Aynı yaş grubundaki erkeklerde 2007 yılında 68 bin 435 olan lisanslı sporcu sayısı, 2015 yılında 816 bin 485'e yükseldi. Başka bir ifadeyle lisanslı genç erkek sporcu sayısı genç kadın sporcu sayısının yaklaşık iki katı oldu.

GENÇ KADINLAR ERKEKLERE GÖRE DAHA AZ BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIYOR

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2015 yılı sonuçlarına göre son üç ay içinde 16-19 yaş grubundaki genç kadınların bilgisayar kullanma oranı aynı yaş grubundaki erkeklere göre 13,2 puan daha az oldu. Genç kadınların bilgisayar kullanma oranı yüzde 66,5 olurken, genç erkeklerde bu oran yüzde 79,7 oldu.

Aynı araştırma sonuçlarına göre 2015 yılında son üç ay içinde 16-19 yaş grubundaki genç kadınların internet kullanma oranı aynı yaş grubundaki erkeklere göre 12,9 puan daha az oldu. Genç kızlarda internet kullanma oranı yüzde 70,9 olurken, genç erkeklerde bu oran yüzde 83,8 oldu. (DİHA)
 

www.evrensel.net