Toğrul, temiz enerji için araştırma komisyonu önerdi

Toğrul, temiz enerji için araştırma komisyonu önerdi

HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, mevcut enerji politikasının zararlarından bahsederek temiz enerji için meclis araştırma komisyonu istedi.

Mevcut enerji politikasının tarih, doğa, toplumsal değerleri ve yaşam alanlarını yok ettiğini söyleyen HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, bunların önüne geçilebilmesi için temiz enerji talebiyle meclis araştırma komisyonu kurulmasını önerdi.

Enerji talebinin her geçen gün arttığını söyleyen Toğrul, “Tüketime bağlı yaşam tarzı ve buna bağlı enerji politikaları doğayı ve ekosistemleri geri dönüşümü olmayan bir yıkıma doğru sürüklemektedir” dedi. Şirketlerin karı için, HES’ler, maden ve taş olacakları gibi faaliyetlerle doğanın yağmaladığını belirten Toğrul, “İnsanların ve diğer canlıların yaşam alanlarına hukuksuz ve acımasız bir şeklide şirketler tarafından saldırılmaktadır” dedi.

MEVCUT ENERJİSİ POLİTİKASI TAHRİBAT YARATIYOR

Geliştirilen enerji politikasında bir denetim olmadığını söyleyen Toğrul, şunları söyledi: Termik santraller, HES'ler, nükleer enerji santralleri, maden ocakları, konvansiyonel ve yeni metotlarla (örneğin kaya gazı) petrol ve doğal gazın yer altından çıkarılması gibi mevcut enerji üretim türleri, kar amacı gütmekten ve sömürü aracı olmaktan başka bir şey ifade etmemektedir. Bunun sonucunda ekosistemler ve biyo-çeşitliliğin yok edilmesinin yanında dünyadaki iklim dengesi de son çeyrek yüzyılda hızla değişmekte ve tehlikeli duruma gelmektedir. İklim değişikliği ciddi bir şekilde durdurulmazsa, ekolojik ve sosyal yıkım çok daha tehlikeli boyutlar alacak; bu ise ekonomik ve toplumsal çatışmaları derinleştirecektir.Türkiye Cumhuriyeti, sera gazları salınımının kişi başı artışında dünyada başı çeken devletler arasında yer alarak bu olumsuz gelişime azami katkı yapmaktadır. Açık bir şekildemevcut enerji politikaları daha fazla iklim değişikliğine, ekolojik tahribata ve savaş politikalarına yol açmaktadır.”

‘ENERJİ POLİTİKASI SORGULANMALI’

Demokratik bir anlayışla enerji politikasının sorgulanması gerektiğini söyleyen Toğrul, “Bu anlayışla bütüncül yaklaşımlı, enerjide tüketim değil tasarruf merkezli, yerel toplulukların temel ihtiyacını ve ekosistemlerin doğalığının korunması ve restore edilmesini temel alan politikaların hakim kılınması amacıyla meclis araştırma komisyonu açılmasını öneriyoruz” dedi. (Antep/EVRENSEL)

www.evrensel.net