YÖK hukuksuzluktan döndü ama...

YÖK hukuksuzluktan döndü ama...

5 Nisan'da aldığı kararla fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin pedagojik formasyon programını kaldıran YÖK, halen öğrenim gören öğrenciler ile bu kurumlardan mezun olanların mağdur olmayacağını açıkladı. Formasyon hakkı 2012 - 2013 döneminden itibaren tarih olacak.YÖK, yükseköğretim kurumlarında halen öğ

5 Nisan'da aldığı kararla fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin pedagojik formasyon programını kaldıran YÖK, halen öğrenim gören öğrenciler ile bu kurumlardan mezun olanların mağdur olmayacağını açıkladı. Formasyon hakkı 2012 - 2013 döneminden itibaren tarih olacak.

YÖK, yükseköğretim kurumlarında halen öğrenim gören öğrenciler ile bu kurumlardan mezun olanların herhangi bir mağduriyetinin söz konusu olmadığını, açılacak pedagojik formasyon programlarına başvurma haklarının bulunduğunu bildirdi.

Yükseköğretim Genel Kurulu toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, eğitim, kadro, mevzuat ve vakıf üniversiteleri koordinasyon komisyonları raporlarının yanı sıra diğer gündem maddelerini görüşerek karara bağladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen ihtiyacı ve öğretmen adayı yetiştiren kurumlardan mezunların sayısı dikkate alınarak YÖK bünyesinde oluşturulan Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubunun, 21 Mart 2012 tarihinde yaptığı toplantı sonucunda öğretmen yetiştirmeyle ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu’na sunduğu önerilerin, 05 Nisan 2012 tarihindeki Genel Kurul toplantısında değerlendirildiği ve alınan kararların üniversitelere ulaştırıldığı anımsatıldı.

Söz konusu kararlarda halen üniversitelerde açılmış bulunan pedagojik formasyon programlarına devam eden öğrencilerin haklarının saklı olduğunun ifade edildiği kaydedilen açıklamada, “Ancak kararda yer alan ‘mevcut öğrenciler’ ifadesinin farklı yorumlara yol açtığı gözlemlenmiş olup, konuya açıklık getirmek üzere ilgili kararlar, 03 Mayıs 2012 tarihinde toplanan Kurulumuzda yeniden müzakere edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubunun yürüttüğü çalışmalar sonucu geliştirilecek yeni bir model uygulamaya konuluncaya kadar halen izin verilen üniversitelerde açılacak pedagojik formasyon programlarına, Talim ve Terbiye Kurulunun 80 no’lu kararında yer alan alanlarda eğitim gören ve mezun olacak öğrencilerin başvurma hakkının saklı olduğuna, kurulumuzun 03 Mayıs tarihli toplantısında karar verilmiştir” denildi.

Açıklamada, konuyla ilgili olan yükseköğretim kurumlarında halen öğrenim gören öğrenciler ile bu kurumlardan mezun olanların alınan kararla ilgili olarak herhangi bir mağduriyetinin söz konusu olmadığı, açılacak pedagojik formasyon programlarına başvurma haklarının bulunduğu belirtildi.

Bir sonraki genel kurul toplantısı ise 10 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak. (ANKA)


REKTÖR ADAYLARI 14-15-16 HAZİRAN'DA BELİRLENECEK

Açıklamaya göre, Akdeniz, Ankara, Atatürk, Boğaziçi, Cumhuriyet, Çukurova, Dicle, Dokuz Eylül, Ege, Erciyes, Fırat, Gazi, Gaziantep, İnönü, İstanbul Teknik, Karadeniz Teknik, Ondokuz Mayıs, Orta Doğu Teknik, Trakya ve Yıldız Teknik üniversitelerinin rektör adaylarını belirlemek üzere 14-15-16 Haziran 2012 tarihlerinde üniversitelerinde seçim yapmaları kararlaştırıldı.


YÖK Genel Kurulu’nun toplantıda olduğu saatlerde Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencileri formasyon hakları için eylemdeydi. Fen-Edebiyat Fakültesi önünde toplanarak ana kapıya yürüyen öğrenciler orada Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden desteğe gelen öğrencilerle birlikte rektörlüğe yürüyüşe geçti. Yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı eylem rektörlük önünde yapılan oturma eylemiyle devam etti. Eylemde sık sık “Formasyon Değil YÖK Kaldırılsın” , “Formasyon Hakkımız Söke Söke Alırız”, “Diplomalı İşsiz Olmayacağız” sloganları atıldı.

Rektörlük önünde öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Duygu Yıldız, alınan bu kararın öğretmen olma hayali ile üniversiteye gelen fen-edebiyat fakültesi öğrencilerini etkileyen bir karar olduğunu belirterek kararlı olduklarını ve bu oyunu bozacaklarını dile getirdi. Bu kararın atanmayan öğretmenler örnek gösterilerek alındığını hatırlatan Yıldız, “Yaşanan krizlerin faturası önce harçlara yapılan zamla sonra ise formasyon haklarının ellerinden alınması ile öğrencilere ödetilmek isteniyor. Ancak YÖK’ün bu kararına karşı tüm üniversitelerde formasyon hakkımız için, iş ve eğitim hakkımız için birleşmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi. Eyleme ayrıca Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, Şube Sekreteri Faik Alkan, SES Eskişehir Şube Başkanı Birtürk Özkavak da destek verdi. (Eskişehir/EVRENSEL)

www.evrensel.net