HDP: Mülteci sorunundan IŞİD'e destek veren AKP sorumlu

HDP: Mülteci sorunundan IŞİD'e destek veren AKP sorumlu

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) mülteciler hakkında hazırladığı raporu açıkladı.

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) mülteciler hakkında hazırladığı raporu açıkladı. Raporun açıklandığı Parti Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında konuşan, HDP MYK Üyesi Gülsüm Ağaoğlu, Türkiye'deki mülteci sonundaki sorumluya işaret ederek, " IŞİD gibi tecavüzcü barbar çetelere askeri, maddi ve lojistik destek temin eden Türkiye ve AKP hükümetleri de birinci derecede sorumludur" dedi.

HDP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla, parti bünyesindeki Göçmenler ve Mülteciler Komisyonu'nun hazırladığı raporu açıkladı. Komisyonda bulunan HDP MYK Üyesi Gülsüm Ağaoğlu, hazırladıkları rapora ilişkin basın açıklaması okudu. Ağaoğlu,  Türkiye'ye sığınan savaş mağduru mültecilere dikkat çekerek, “Bugün siyasi iktidar uluslararası sözleşmelere uygun davranmak yerine AB ile mülteciler üzerinden ahlaka ve hukuka aykırı bir şekilde insan hakları hukukunu çiğneyen birçok uygulamayı hayata geçiriyor”dedi. 

'AKP HÜKÜMETLERİ BİRİNCİ DERECEDEN SORUMLUDUR' 

Ağaoğlu, savaşlar ve uygulanan zulmün insanların göç etmelerinin en büyük nedenleri arasında olduğunu belirterek,"Türkiye son beş yıl içinde özellikle Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan kitlesel mülteci göçüne uğradı. Suriye'den gelen mültecilerin yaklaşık 300.000'i, 11 il ve 22 merkezde devletin denetimi altındaki kamplarda, üç milyondan fazlası ise kayıt dışı ve dağınık olarak Türkiye'nin farklı illerinde kendi imkanlarıyla yaşıyor. IŞİD gibi tecavüzcü barbar çetelere askeri, maddi ve lojistik destek temin eden Türkiye ve AKP hükümetleri de birinci derecede sorumludur” diye konuştu. 

Ağaoğlu, uluslar arası sözleşmelere rağmen Türkiye'nin, Suriye'den gelen mültecilere ancak "geçici koruma statüsü" verdiğinin altını çizerek, “Bu yaklaşımla mülteciler statüsüzleştirilmekte ve uluslararası sözleşmelerin Türkiye’ye yüklediği sorumluluklar yok sayılmakta, hukuki sorumluluklar göz ardı edilmektedir. Buna karşın, mültecilere yönelik gittikçe artan nefret söylemi, ayrımcı dil ve sömürüye karşı çalışmalar yürütülmeli.  Mülteci kadınların yaşadığı istismar, tecavüz, şiddet ve cinsiyetçiliğe karşı politikalar geliştirilmeli. Ortadoğu, Suriye, Rojava, Şengal ve çatışmalı tüm bölgelerden gelen mültecilerin sağlık, barınma, anadilinde eğitim, çalışma haklarına dair ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla, yerel yönetimlerle, demokratik kitle örgütleriyle birlikte çalışmalar yürütülmeli. Türkiye’nin ‘Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi’ne koyduğu sınırlama kaldırılmalı” diye açıkladı. 

MÜLTECİLERİN BÜYÜK BİR KISMI GERİ DÖNMEYECEK

Ağaoğlu, Suriye'den gelen mültecilerin büyük bir kısmının gelecekte geri dönmeyeceğini hatırlattı ve özgür, eşit bir toplumu birlikte inşa etmek için  Suriye'den gelen mültecileri, AKP iktidarına karşı  mücadeleye etmeye çağırdı. Ağaoğlu, “Siyasi iktidarın bölge halklarını karşı karşıya getirecek bu tür planlara sahip olduğu açıktır. Bu planlar karşısında halkları eşit ve insani koşullarda bir arada yaşamaya yönlendirecek politikalar ve söylemler geliştireceğiz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net