Baro başkanları: Bu gidişata dur demeliyiz

Baro başkanları: Bu gidişata dur demeliyiz

AKP Hükümetinin Yüksek Yargıda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı da geçtiğimiz günlerde TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

AKP Hükümetinin Yüksek Yargıda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı da geçtiğimiz günlerde TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Adana Barosu Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık , Mersin Barosu Başkanı Av. Alpay Antmen , Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı, Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem Dönmez ve Osmaniye Baro Başkanı Av. Dilem Aksoy yaptıkları yazılı açıklamada;

Yargıtay ve Danıştay’da anayasal düzenlemelere aykırı bir şekilde değişiklik getirildiğini belirterek, “Her iki kurumda üye ve daire sayılarını ciddi bir şekilde azaltan, hakim-savcı teminatına aykırı, yargıçların görev sürelerini 12 yıl ile sınırlayan, yeni üye atamalarının HSYK ve hem HSYK ve Cumhurbaşkanı tarafından yapılmasına bağlayan, yargıdaki dizaynın yüksek yargı organlarında da yapılmasıyla siyasi iktidar ve Kaçak Saray’ın emrinde, yönlendirmesinde olacak düzenlemeler karşısında yargı ve yargıç bağımsızlığına vurulacak son darbeyi üzüntüyle karşılıyoruz” dedi.

TBB ve Baroların artık bu duruma sessiz kalamayacağını, hakim ve savcıların dik duruş sergilemelerini, başta Yargıtay ve Danıştay Başkan ve üyelerinin bu gidişata ‘dur’ demeleri isteyen Baro Başkanları, “Savunmanın örgütlü sesi olduğu iddiasını taşıyan baroların ve TBB’nin suskunluğunu bozmalarını, bu doğrultuda TBB’de eylem planının belirleneceği Baro Başkanları Toplantısı’nın ivedilikle yapılmasını, yargının olmazsa olmazı olan iddia, savunma ve karar makamlarının herhangi bir ikbal beklemeksizin, vicdanı elden bırakmaksızın, tutkuların da esiri olmaksızın taşın altına ellerini koymaları gerekir”ifadelerini kullandı. 
(HABER MERKEZİ)
 

www.evrensel.net