İzmir Özel Amerikan Lisesi  Mezunları’dan liselilere destek

İzmir Özel Amerikan Lisesi  Mezunları’dan liselilere destek

İzmir Özel Amerikan Lisesi  Mezunları tarafından yazılı açıklamada 'liselilerin haklı taleplerini destekliyoruz' denildi.

İzmir Özel Amerikan Lisesi  Mezunları tarafından yazılı açıklamada; lise öğrencilerinin ‘eğitimde tektipçi yönetim anlayışı’na karşı çıkan tepkilerinin dikkate alınmasını istediklerini belirtilerek “haklı taleplerini destekliyoruz” denildi.

İzmir Özel Amerikan Lisesi  Mezunları’nın açıklaması şöyle
“Okulumuzda şiar edindiğimiz “Öğrenmek için geldik, hizmet etmek üzere buradan ayrılacağız” felsefesi doğrultusunda demokratik bir Türkiye’ye hizmet etmeyi amaçlayan, sorumlu bireyler olarak, lise öğrencilerinin “eğitimde tektipçi yönetim anlayışı”na karşı çıkan tepkilerinin dikkate alınmasını arzu ediyor ve haklı taleplerini destekliyoruz.
Türkiye'nin ilerleyebilmesi, kalkınabilmesi, çoğulcu ve tam anlamıyla demokratik bir ülke olabilmesi için iyi eğitim kurumlarına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır.
Dayatmacı ve çoğunlukçu bir anlayışın, farklı düşüncelere ve kimliklere saygı duyan tüm okulların kültürlerine zarar vereceği gerçeğinden yola çıkarak;
* Ülkece altında imzamız olan İnsan Hakları beyannamesi Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de belirtildiği üzere; gençlerin ulusal değerlerine ve farklı kültürlere, uygarlıklara, fikirlere saygısının geliştirilmesi, eğitimde, esastır. Bu da ancak çocukların/gençlerin seçimlerini ve ihtiyaçlarını dikkate alan bir yöntem izleyerek mümkün olabilir.
* Gençlerin okul düzeyinde karar mekanizmalarına katılımının artırılmasına, taleplerinin dikkate alındığı okul yönetimi yapılanmalarına ihtiyaç vardır. Ancak bu şekilde geleceğin demokratik Türkiye’sini inşa edebiliriz.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın liselilerin çağrısını bir fırsat olarak görmesini ve Gençlerin ;
* düşüncelerini açıklamakta ve savunmakta özgür,
* medeni,
* Atatürk ilke ve Inkılaplarına bağlı,
* Cumhuriyetin temel hak ve Özgürlerine sahip çıkan,
* laik bir devlet düzeni içerisinde,
* hukuk kuralları ile korunmuş,
* istisnasız her birey için eşit,
* din,dil,ırk,cinsiyet, inanç, siyasi düşünce, ulusal, etnik,sosyal veya kültürel köken gibi farklılıklar ve toplumsal statüler gibi, ayırımcı tüm faktörlerden arındırılmış,
* bilim ve ilmin ışığı doğrultusunda,
* tarihten ve geri kalmış ülkelerin zayıflıklarından ders alarak,
* ülkemizin ilerlemesini ve kendi içindeki zenginliklerini en üst seviyede halkın ve dünyanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde değerlendirmeyi hedefleyen,dolayısı ile kendi içinde barındırdığı zenginliklerinden aldığı güçle, bağımsız,
* hiçbir siyasi görüşün gölgelemediği,düşüncelerini özgürce ve bağımsızca ifade edebildikleri bir eğitim sistemi taleplerini bir gurup mezun olarak destekliyoruz.
Devlet politikalarının, ve tüm siyasi görüş ve ilkelerin gençlerin yetiştirilmelerinde ve eğitimlerinde bir temel olarak karşılarına getirilmesini,
* eğitimciler tarafından bu siyasi görüşler doğrultusunda baskı kurulmasını,
* insanın bireysel /özel alanına giren inanç ve düşüncelerin, toplumun eğitilmesinde kaynak olarak alınmasını,
* kişilik haklarının , haysiyet ve şereflerinin zedenlenmesine uzanan uygulamaları ülkemiz gençliğinin geleceği için sakıncalı buluyoruz.
Eğitim sisteminin Türkiye’nin de imzalamış olduğu Dünya Çocuk hakları standartlarına sadık kalınarak düzenlenmesini, Anayasa’da belirtilmiş Eğitimin Temel İlkelerine bağlı kalarak uygulanmasını, gençlerin haysiyet ve kişilik haklarına aykırı uygulamalarda bulunan eğitimci ve eğitim kurallarından korunmalarını Devletin en birinci mesuliyeti olarak görüyor ve talep ediyoruz.” (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net