Anti-emperyalist mücadele bize bir miras

Anti-emperyalist mücadele bize bir miras

6 Mayıs'ın 40. yılında binlerce genç yine Deniz'leri anıyor. Kriz yüzünden önlerine büyük bir geleceksizlik olan, sermayenin savaşa itmeye çalıştığı Türkiye gençliği için 2012 6 Mayısı başka bir anlam taşıyor. Dersimli gençlere 2012 6 Mayısı ne anlam ifade ettiğini ve hangi taleplerle alanlara ç

Nilüfer İlter - Uğur Kılıç

6 Mayıs senin için ne ifade ediyor? O dönemki gençlik hareketi neyi amaçlıyordu?

Bahoz Güzel - Tunceli Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi

Denizlerin amacı;  emperyalist ülkelere ve Amerikan sömürüsüne karşı direnmek, halkların kardeşliğini savunmaktı. Bunu kararlı duruşlarıyla gösterdiler. Ölümü göze ala ala bu yola koyuldular.

Denizler, Türkiye'nin bağımsızlığından, ülkeyi; Amerikan ve emperyalist ülkelerin ülke topraklarını karış karış işgalinden kurtarmaktan başka hiçbir şey istemiyordu. Fakat geçmişten günümüze süregelen hukuksuzluk, adaletsizlik 6 Mayıs 1972'de bir kez daha kendini gösterdi Türkiye'deki asılsız, absürt yasalara göre Denizler haksız yere idam edildi. Denizleri idam ederek direnişi sonlandırmaya çalışmışlardır; ancak bunları başaramamıştırlar ve bundan sonra da asla başaramayacaklardır.

Peki ya bugün? Bir taraftan içeride var olan açmazları ile dış politikada iflas etmiş bir hükümet var. Bölgede "lider ülke olma" hayalleriyle yanıp tutuşan hükümet, ülkemiz gençliğini savaşa itmek istiyor. 6 Mayıs'ın 40. yılında ülkenin durumunu gözönünde de bulundurursak; 6 Mayıs'ın 40. yılı ne anlam ifade ediyor?

Bugün hükümet içeride emek ve demokrasi güçlerine yoğun bir baskı politikası uyguluyor. Ses çıkaran, AKP'nin politikalarına itiraz eden herkes potansiyel suçlu olarak görülüyor. Baktığımız zaman ülkede 600'ün üstünde tutuklu öğrenci bulunuyor. Evet bahsettiğimiz gibi dışarda da savaş naraları atan bir hükümet var. Biz Türkiye'nin Suriye'nin içişlerine karışmasını istemiyoruz. Emperyalistlerin Ortadoğu planlarına alet olmayacağız. Buna sonuna kadar karşı çıkacağız. Belki de 6 Mayıs'ta en önemli talebimiz anti-emperyalist mücadeleyi yükseltmek olacak. YÖK ve tüm anti-demokratik kurumların kaldırılmasını isteyeceğiz. Anadil talebimizi daha yüksek haykıracağız.

6 Mayıs bu dönem bizim için ne ifade ediyor?

Cihan Polat - Tunceli Üniversitesi Çevre Mühendisliği 1. Sınıf öğrencisi

Denizler, kararlıklarıyla yılmayıp, halkı için mücadele etmiş korkusuz, yiğit, ölümü göze alacak kadar insanları ve ülkesini çok seven birer devrimciydiler. Onlar bu yola ölümü göze ala ala, öleceklerini, bu engebeli yolda mutlaka önlerini keseceklerini bile bile koyuldular. Fakat şunu biliyorlardı ki; asla ama asla düşünceleri, yaptıkları onlarla beraber gitmeyecekti. Gelecek kuşaklar Denizlerin yolundan gideceklerdi. Bu sene Denizlerin idam edilişinin 40. Yılı. Ve bizler Denizleri unutmadığımızı, onların mücadelesini yaşattığımızı göstereceğiz

Bugün baktığımız zaman CHP gibi sistem partileri de Denizlerin mücadelesini sahipleniyor. Denizler birçok çevre tarafından sadece bir sembol olarak gösterilmeye çalışıyor. Bunu nasıl değerlendirmek lazım?

Meral Altan-Üniversite mezunu

Yetiştiğimiz coğrafya nedeniyle Denizlerle büyüdük. Çocukluğumuzda onların mücadelesi anlatıldı bize. Onların mücadelesine sadece 6 Mayıs'ta anarak sahip sahip çıkmak değil, genel olarak mücadelesine sahip çıkmalıyız. Bugüne baktığımız zaman, bugün kendine solcu diyen CHP ve sosyalizm mücadelesini savunan gençlerde anıyor. Tabi ikisi birbirinden farklı. Burjuva medyasının verdiği isimle tanımak değil de, onları gerçekten mücadeleleriyle tanımak gerek. Simge olarak bilmemeliler. Denizleri yalnız tanımak gerçek anlamda Denizleri anlayamıyorlar.  Denizlerin mücadelesini yürütenleri, onların yolundan gidenleri de geçmişten günümüze gelen faşist yönetim bir bir cezaevlerine atıyor.

www.evrensel.net