AYM ‘uzman ayrımı’  yetkisiz dedi

AYM ‘uzman ayrımı’  yetkisiz dedi

AYM, merkez-taşra uzmanı ayrımıyla ilgili düzenlemeyi 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığı gerekçesiyle iptal etti. 

Anayasa Mahkemesi 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de ortaya çıkan ve gelir adaletsizliğine neden olan merkez-taşra uzmanı ayrımıyla ilgili düzenlemeyi 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığı gerekçesiyle iptal etti. 

2011’de 666 sayılı Kamu Görevlilerin Mali Haklarının Düzenlenmesi amacıyla çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) oluşan merkez ve taşra uzmanları arasındaki ayrım ve gelir adaletsizliğine ilişkin Anayasa Mahkemesi iptal kararı verdi. Karara ilişkin yapılan basın açıklamasında konuşan Büro Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Fikret Aslan, bu kararname ile ikramiye, döner sermaye ödemesi, vekalet ücreti, fazla mesai gibi pek çok kalemde yapılan ödemelerin kaldırıldığını söyledi. Dolayısıyla kamu emekçilerinin toplamda elde ettiği ücretlerde ciddi azalmalara neden olduğunu belirten Aslan, aynı kararname ile kurumların merkez teşkilatlarında uzman kadroları oluşturularak yeni istihdam biçimi benimsendiğini söyledi. Ancak merkez uzmanları ile taşra uzmanları arasında derin ücret farklılıkları yaratıldığını dile getiren Aslan, Anayasa Mahkemesinin 24 Mayıs tarihli kararını aktardı. Aslan, “Anayasa Mahkemesi 666 sayılı KHK’de yapılan merkez-taşra uzmanı ayrımıyla ilgili düzenlemeyi 6223 Sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığı gerekçesiyle iptal etti. Karar her ne kadar merkez-taşra uzmanları arasındaki ücret adaletsizli ile ilgili olsa da, 666 sayılı KHK ile yapılan mali düzenlemelerin tamamının yetkisiz ve hukuksuz olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Anayasa Mahkemesi siyasi iktidara 1 yıl süre vererek yetkisiz yaptığı işlemlere ilişkin düzenleme yapmasını istemiştir” dedi. 

Her türlü ücret adaletsizliğinin ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Aslan, uzmanlık kadrolarının tek çatı altında birleştirilmesi, uzmanlık sınavlarının düzenli olarak açılmasını istedi. “Tüm maliye emekçilerine fırsat eşitliği tanınmalıdır” diyen Aslan, bu talepler etrafında Maliye Bakanlığına bağlı tüm işyerleri önünde 15 Haziran günü basın açıklamaları yapacaklarını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net