'Her gün 30 sağlıkçı şiddete uğruyor'

'Her gün 30 sağlıkçı şiddete uğruyor'

Sağlıkçılar geçen yıl görevi başında öldürülen Dr. Kamil Furtun'u anmak için Sağlık Bakanlığı önündeydi.

Sağlıkçılar geçen yıl görevi başında öldürülen Dr. Kamil Furtun'u anmak için Sağlık Bakanlığı önündeydi. Sağlıkta Dönüşüm Programı'yla şiddetin artmasına dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'de her gün 30 sağlık çalışanının görevi başında şiddete maruz kaldığı vurgulandı.

Ankara Tabip Odası (ATO) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi,  geçen yıl Samsun'da görevi başında öldürülen doktor Kmail Furtun'u andılar. Sağlıkçıların Sağlık Bakanlığı önünde bir araya geldiği eylemde konuşan ATO Genel Sekreteri Mine Önal, doktor Furtun'un yürütülen sağlık politikalarına kurban edildiğini ifade etti. Furtun'u öldüren katilin hastane idaresi nin bilmediği bir kişi olmadığını belirten Önal, katilin hakkında savcılığa da yansımış birçok şikat bulunan, yıllardır hastane içinde ve çevresinde dolaşıp rahatsızlık veren, sağlık çalışanları arasında huzursuzluk yaratan biri olduğunu aktardı. Hatta cinayetten bir gün önce bu kişinin sağlık çalışanları için risk oluşturduğunun hastanenin iş sağlığı ve güvenliği kurul toplantıları tutanaklarına da yansıdığını kaydeden Önal, “Hastane idaresi neden hiçbir şikayette bulunmamış, yasal görevlerini yerine getirmemiştir?” diye sordu. Bu olayda açık ihmali bulunan hastane idaresinin halen görevine devam ettiğini belirten Önal, hatta bakanlığın bu olayın açığa çıkmasını engellemek için bilgi ve belgeleri sızdırmakla suçladıkları hastane çalışanlarına da soruşturma açtığını söyledi.

Türkiye'de her gün 30 sağlık çalışanının görevi başında şiddete maruz kaldığını kaydeden Önal, yetkililerin ise göstermelik uygulamalar dışında sorunun çözümüne yönelik hiçbir gayret içinde olmadığını dile getirdi. SABİM ve BİMER'e yapılan hekimlere, sağlık çalışanlarına yönelik tehdit içerikli hasta şikayetlerinin görmezden gelindiğini kaydeden Önal, “Hatta pek çoğu akıl ve mantıkla bağdaşmayan bu şikayetler idareciler tarafından işleme konularak hekimler üzerinde birer baskı ve mobing aracına dönüştürülüyor” dedi. Sağlıkta şiddetin sorumlusunun sağlıkta dönüşüm programı olduğunu ifade eden Önal, görevleri başında katledilen hekimleri unutmayacaklarını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net
ETİKETLER Dr. Kamil Furtun