Birleşe birleşe kazanacağız

Birleşe birleşe kazanacağız

ELMABAHÇESİ, Sultançiftliği ve Gaziosmanpaşa’da bir araya gelen işçiler, İşçi Kurultayı düzenledi. Tuncelililer Derneği’nde yapılan kurultaya; metal, tekstil, enerji, haberleşme ve taşıma işkolundan işçiler katıldı. Havzada çalışan işçiler, geçtiğimiz ay kahvaltılı bir toplantıda bir araya gelmiş ve

Ercüment Akdeniz

F TİPİ ÇALIŞMA KOŞULLARI

Pazar günü toplanan Kurultay, divan oluşumuyla başladı ve işçilerin konuşmalarıyla devam etti.
Bölgedeki en büyük tekstil fabrikalarından biri olan Hamaratlı Tektsil’den kurultaya katılan bir işçi, bölgede yürütülen 1 Mayıs çalışmalarının fabrikalarında etkili olduğunu belirterek, en azından içerde bir tartışmanın yaşandığını ifade etti. EMEP üyelerinin fabrika önünde gerçekleştirdiği sesli bildiri dağıtımının ardından yaşanan tartışmalara değinen işçi şöyle konuştu; “İçerdeki arkadaşlar gelmek istese de gelemez, çünkü düşük ücret alındığı için bir gün bile fazla çalışsak kârdır diye düşünüyorlar” 23 Nisan’da da tatil olması gerekirken, işçilerin zorla çalıştırıldığı söyleyen Hamaratlı işçisi, kameralar nezaretindeki çalışma koşullarını ise F Tipi Cezaevlerine benzetti.

Leke fabrikasında çalışan bir kadın işçi ise 1 Mayıs’ın tatil olması nedeniyle patronlarla konuştuklarını ve ancak çetin tartışmalardan sonra 1 Mayıs’a gelmeyi hak ettiklerini söyledi. 500 kişilik fabrikada sadece 50 kişinin böyle hareket ettiğini belirten kadın işçi, işçiler içinde bilinçlendirme çalışmalarının önemine dikkat çekti.

GÜVENLİĞİMİZ ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZE BAĞLI

Kurultayda, can yakıcı sorunlara değinmeleriyle Bedaş işçileri dikkat çekti. Arnavutköy şebekesinden kurultaya katılan işçiler, artan iş kazalarının asıl nedeninin fazla çalışmaktan kaynaklandığını belirtti.
Yorgunluğun dikkat kaybına yol açtığını belirten enerji işçileri, bunun da ölümlü ve sakat bırakan kazalara davetiye çıkardığını söyledi. Taşeronlaşmayla birlikte iş kazalarının arttığına değinen işçiler, taşeron işçilerinin direnişini de hatırlattı. İşten atılan direnişçi işçilerden Kazım Unay, işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin verildiğini ama malzeme verilmediğini belirterek işverenlerin ikiyüzlü tutumunu teşhir etti. Unay “Eğer direnişe bir sendikada örgütlü girseydik durum farklı olurdu” diyerek tüm işçilere sendikalaşma çağrısı yaptı.

ANAYASA DA MECLİS DE PATRONDAN YANA

Kurultay çalışmalarında etkin bir rol oynayan Ejot fabrikası işçileri aynı zamanda DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın üyeleri. 9 yaşından beri çalışan ve genç yaşta İşyeri Baş Temsilciğine seçilen İlker Tetik, konuşmasına darbeleri eleştirerek başladı. 12 Eylül’ün esas olarak işçi haklarını tırpanladığını söyleyen Tetik, AKP Hükümeti’nin tartışmaya açtığı sivil Anayasa’da da işçi haklarına yer olmadığını ifade etti. İşçilerin, sendikal mücadelenin yanı sıra politika da yapması gerektiğini söyleyen Tetik, Bakanların ve İstanbul Valisi’nin, Taksim’in gelecek yıl işçilere yasaklanabileceğine ilişkin sözlerine tepki gösterdi.
Diğer Ejot işçileri de sendikalı olmanın ayrıcalıklarına değinerek tüm havzada örgütlenme çağrısı yaptı. 1 Mayıs’ın evde yatılacak gün olmadığını belirten işçiler fabrika önünden 1 Mayıs’ı başlatacaklarını ve alana öyle geleceklerini söyledi. Sendikal bürokrasinin birçok işkolunda mücadelenin engeli haline geldiğini ifade eden Ejot işçileri, tabanda örgütlenmenin önemine de dikkat çekti.

Haber-İş sendikası üyesi olan kadın işçilerden Olcay Özak, işkolunda yaşanan taşeronlaştırmaya dikkat çekerek eşit işe eşdeğer ücret verilmesini istedi. Yan yana ve aynı işi yaptıkları halde taşeron işçilere sadece asgari ücret verildiğini söyleyen Özak, bu durumun kadrolu işçiler için de zûl olduğunu söyledi. 1 Mayıs’ın tatil olmasının, işyerlerinden başlayan kutlamaları geriye itmemesi gerektiğini söyleyen Özak, bu geleneğin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Yapılan değerlendirmelerin sonucunda, şenlik ve işçi sağlığı-iş güvenliği eğitim toplantılarının örgütlenmesi kararlaştırıldı. İşçilerin kendi aralarında oluşturdukları komitenin de yenilendiği kurultayda, diğer karar önerileri yeni seçilen komitenin inisiyatifine bırakıldı. (İstanbul/EVRENSEL)


KURULTAY KARARLARI
Kurultayda yapılan konuşmaları toparlayan Divan Başkanı Sedat Yeşilköy aynı zamanda Tes-iş üyesi.  Yeşilköy, kurultayda yapılan önerileri şöyle sıraladı:
* Bölgede işçi sağlığı ve iş güvenliği üzerine; TTB, TMMOB ve milletvekillerinden de destek alarak geniş bir işçi eğitim toplantısının yapılması
* Kurultay Sonuçlarının bir bildiriyle fabrikalara ulaştırılması
* Bölgede bir işçi lokali açmak üzere sendikalarla da görüşerek bir çalışmanın başlatılması
* İşçilerin ve ailelerinin katılacağı bir şenlik ya da piknik yapılması
* Yerel bir işçi bülteninin çıkarılması.

www.evrensel.net