‘İnternet habercileri gazetecidir’

‘İnternet habercileri gazetecidir’

Yargıtay, elektronik gazetelerin yayın koordinatörlüğünü yapan çalışanın, Basın İş Kanunu kapsamında olduğunu kabul etmiştir.

Gazeteciler; 5953 sayılı “Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun” kapsamında çalışırlar. Peki internet medyasında çalışan emekçilerin durumu ne olacak? İnternet medyası kanunu henüz çıkmadığı için gazeteci sayılmayan, basın kartı alamayan internet habercileri hangi kanun kapsamında çalıştırılmalı?

Basın kartlı 14-15 bin gazetecinin dışında kalan binlerce gazeteciyi ilgilendiren bu sorunun cevabı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Hukuk Danışmanı Avukat Gökhan Küçük’ün hazırladığı “Gazetecinin El Kitabı Basın İş Kanunu’ndan Doğan Haklar” isimli kitapta veriliyor.

Yargıtaya göre, elektronik gazetede çalışanlar da Basın İş Kanunu kapsamında. Avukat Gökhan Küçük, Yargıtayın emsal teşkil eden önemli kararıyla ilgili, kitapta şu bilgileri veriyor: “Bu sorunun cevabı Yargıtay kararı ile verilmiştir. Yargıtay, elektronik gazetelerin yayın koordinatörlüğünü yapan çalışanın, Basın İş Kanunu kapsamında olduğunu kabul etmiştir. Yargıtay ‘Gazetenin yayımlanması bir başka anlatımla basılıp çoğaltılması gerekirse de günümüzde teknoloji ve iletişimin geldiği nokta itibarıyla, gazetenin nesne olarak basımı ve dağıtımı bir zorunluluk değildir. Gazetenin elektronik ortamda, umuma açık olarak yayınlanması ve okuyucunun yararlanmasına sunulması da mümkündür. Somut olayda davalı işveren, internet ortamında gazetecilik faaliyetlerini yürütmüş ve davacı da iki gazetenin koordinatörlüğünü yapmıştır. Bu itibarla davacının çalıştığı işyeri, 5953 sayılı Yasa’nın 1. maddesinde sözü edilen “gazete” kavramı kapsamında değerlendirilmelidir” diyerek Kanun’un 1. maddesinin geniş yorumlanması gerektiğine karar vermiştir.”

BASIN IŞ KANUNU KİMLER HAKKINDA UYGULANIR?

Av. Küçük, Konrad Adenauer Stiftung Derneğinin katkılarıyla basılan kitapta, gazeteciler arasında 212 olarak bilinen Basın İş Kanunu’nun uygulama alanları ile kime gazeteci denir kime denmez konularında önemli bilgiler aktarıyor. Türkiye’de yayımlanan günlük, haftalık, aylık gazete ve dergiler, haber ajanslarında çalışanlar ile işverenleri arasında Basın İş Kanunu uygulanır. Basın İş Kanunu’nun 1. maddesi; “Türkiye’de yayımlanan gazete ve mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışan ve İş Kanunu’ndaki işçi tarifi haricinde kalan kimselerle bunların işverenleri hakkında uygulanır” hükmünü taşıyor.

RADYO-TV’DE HANGİ KANUN UYGULANIR?

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince medya hizmet sağlayıcılarının haber birimlerinde çalışanlar da 5953 sayılı Kanun kapsamında. Yargıtaya göre hizmet sağlayıcıların haberle ilgili birimlerinde çalışanlar yönünden fikir ve sanat işi yapma koşulu söz konusu değil. “...Ancak haberle ilgili birimde çalışma kavramı, haberin oluşumuna doğrudan katkı sağlama olarak değerlendirilmelidir. Buna göre haber müdürü, muhabir, foto muhabiri, spiker, haber kameramanı gibi çalışanlar gazeteci olarak değerlendirilmelidir. Bununla birlikte, uplink görevlisi, şoför, diğer teknik ve idari personel, haberin oluşumuna doğrudan katkıları olmadığından gazeteci kavramına dahil değildirler.” 
(MEDYA SERVİSİ)

www.evrensel.net