‘Operasyonlar, uzmanlık alanınızla örtüşüyor mu?’

‘Operasyonlar, uzmanlık alanınızla örtüşüyor mu?’

2015’te birçok hastanede yapılan ‘Barış’ temalı basın açıklamalarına yönelik Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde skandal sorular soruldu.

Uğur ZENGİN
İstanbul

İstanbul Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Dev Sağlık-İş’in 23 Aralık 2015’te birçok hastanede ortak ve eş zamanlı olarak yaptığı ‘Barış’ temalı basın açıklamalarına yönelik Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde açılan soruşturmalarda skandal sorular yöneltildi. Yönetime göre sağlık emekçilerinin barış talep etmesi ‘ahkam kesmek’, sağlıkçıların operasyonların durmasını istemeleri ‘uzmanlık alanları değil’, ‘Yaşasın halkların kardeşliği’, ‘Savaşa hayır, barış hemen şimdi’ sloganları ise PKK çizgisine ait sloganlar. Sağlık emekçileri ise tüm soruşturmalara tepki göstererek, “Savaş diğer bütün yönlerinin yanında birer sağlıkçı olarak bizler açısından aynı zamanda bir halk sağlığı sorunudur. Ruh sağlığımızdan olmadan barış hemen şimdi” sözleriyle barış talebini yineliyor.

Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde çalışan sağlık emekçilerine yöneltilen soruların bir kısmı ise şöyle:

- Psikiyatri uzmanlık öğrencisisiniz. Ülkenin ekonomist veya güvenlik uzmanları branşınız hakkında ahkam kesseler yakışı kalır mı? Bu eylemde operasyonlar dursun sloganı uzmanlık alanınızla ne kadar örtüşüyor?

- Eylemde atılan ‘Yaşasın halkların kardeşliği’, ‘Savaşa hayır, barış hemen şimdi’ şeklinde sloganlar o dönemin gündemiyle düşünüldüğünde PKK çizgisine ait sloganlar. Bu sloganları kim veya kimler hazırladı? Bilinçli ve isteyerek mi attınız?

- Başhekimliğin operasyonların durmasına ne gibi bir katkı yapmasını amaçladınız?

- Doğu ve Güneydoğu’daki halk ve sağlık çalışanı için ne denli endişelendiğiniz görülmektedir. Sağlık çalışanı olarak mecburi hizmetinizi o bölgede yapma ihtimalinize karşı ne düşünüyorsunuz?

- Mikrofonla bağırarak ifade ettiğiniz ‘Doğu ve Güneydoğu’da katliam yapılıyor’ söylemi ile katliam yapan kesim olarak asker, polis, güvenlik çalışanlarını mı terör örgütü üyelerini mi kastediyorsunuz?

- Eylem 12.00-13.00 arasında yapılmıştır. Ancak organizasyon, pankart, döviz, yelekler ve hazırlığının mesai saatlerine taştığı düşünülmektedir. Bu konuda ne söylersiniz?

- Bu eylem için hastane idaresinden veya güvenlik birimlerinden herahngi bir izin alınmış mıdır? Siz bu izni gördünüz mü?

‘SORUŞTURMA SİSTEMATİK’

Soruşturma ve cezaların sistematik olarak işlediğini söyleyen Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde çalışan Doktor İncilay Erdoğan, “Anlaşılan o ki Türkiye’de sokağa çıkma yasakları nasıl uygulanıyorsa demokratik söyleme tahammül olmadığını anlıyoruz, baskı ortamı oluşturulmaya çalışıyor. Baskılar bizi yıldıramayacak. Tam aksine demokrasi ve barış ortamı sağlanana kadar sesimizi yükseltmeye kararlayız” sözleriyle tepki gösteriyor. 25 Mayıs’ta Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesinde İTO, SES İstanbul Şubeleri ve Dev Sağlık-İş soruşturmaları protesto edecek.

‘RUH SAĞLIĞIMIZDAN OLMADAN BARIŞ HEMEN ŞİMDİ’

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi SES ve Dev Sağlık-İş İşyeri temsilciliklerinden yapılan ortak açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: “Bizler Ruh Sağlığı alanında çalışan bir ekip olarak, savaşın hem insanların hem de toplumun ruhsallığında onulmaz yaralar açtığını biliyoruz. Hekimliğin ve sağlık çalışanı olmanın sadece tedavi edici hizmetler vermek olmadığını, koruyucu sağlık hizmetlerinin ve rehabilite edici hizmetlerin bir hiyerarşi içerisinde örgütlendiğini, öncelikli olanın koruyucu hizmetler olduğunu da bilmekteyiz. Savaş diğer bütün yönlerinin yanında birer sağlıkçı olarak bizler açısından aynı zamanda bir halk sağlığı sorunudur. Savaşta, ölenler ve yaralanlar kadar bunlara tanıklık edenler, bu yaraları onarmaya çalışanlar da etkilenmektedir. Daha önce söylediğimiz cümleyi tekrarlıyoruz: Ruh sağlığımızdan olmadan barış hemen şimdi.”

 

 

www.evrensel.net