Adana’da ruhuna uygun 1 Mayıs

Adana’da ruhuna uygun 1 Mayıs

1 Mayıs hazırlıkları Adana’da tüm hızı ile devam ediyor. Sendikaların birlikte hareket ettiği Adana’da Tük-İş, DİSK, KESK, TMMOB, Adana Tabip Odası, Türkiye Kamu-Sen, HDK, siyasi partiler, dernekler ve birçok kurum aynı alanda taleplerini dile getirecek. 56 gündür grevde olan Tek Gıda-İş üyesi Amylum işçileri ile hakları

Cumali Akkaş

AYRIŞMA YOK

Adana’da 1 Mayıs hazırlıkları bildiri dağıtımları, afişler ve toplantılarla devam ediyor. Sendikaların birçok yerde ayrışmasına rağmen Adana’da örnek bir birliktelik yaşanıyor.

Hak-İş dışında bütün sendika ve konfederasyonların Adana bileşenleri, 1 Mayıs’ı Adana’da kutlayacak. Adana 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Kamuran Karaca, Adana’da tüm sendikaların bir araya gelerek 1 Mayıs’ı kutlayacaklarını söyledi. Birlikteliğin sağlanmasının önemli ve örnek olacak bir tavır olduğunu vurgulayan Karaca, eşitlik, adalet, demokrasi, barış, bağımsızlık ve insanca bir yaşam için alanlarda olacaklarını ifade etti. Adana’da 1 Mayıs’ın geniş bir yelpazeyi içine alan bir katılımla kutlanmasına çaba sarf ettiklerini söyleyen Karaca, katılan herkesin kendi taleplerini dile getireceğini söyledi.

Çalışma yaşamındaki saldırılara, kamu emekçilerinin uğradığı saldırılara, iş cinayetlerine, başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’daki emperyalist saldırılar ve savaşlar ile halkı hedef alan tüm saldırılara dur diyeceklerinin altını çizen Karaca, katılım hem iş kollarında hem de Adana genelinde yüksek olması için çalışmaların sürdüğünü aktardı. Karaca, tüm işçi ve emekçileri 1 Mayıs’a davet etti.

AİLELERİ İLE BİRLİKTE KATILACAKLAR

Tez Koop-İş Adana Şube Başkanı Hülya Özcan ise iş kollarında 1 Mayıs hazırlık çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Üyelerinin genellikle özel sektörde olduğunu söyleyen Özcan, üyelerinden izin haklarını kullanarak 1 Mayıs’a katılmalarını sağlayacaklarını belirtti. Her yıl olduğu gibi bu yılda üyelerini aileleri ile birlikte 1 Mayıs’a katacaklarını söyleyen Özcan, böylelikle 1 Mayıs’ın toplumun her kesimini içine alan bir şölen havasında geçmesini amaçladıklarını vurguladı. Katılım sağlamak için üyeleri ile toplantılar yaptıklarını ifade eden Özcan, işyerlerinde de üyeleri ile bir araya geldiklerini söyledi.

DİRENİŞİ ALANA TAŞIYACAK

Direnişteki TEDAŞ işçisi Tayfun Karayaka, TEDAŞ işçileri olarak yaklaşık 55 gündür hakları için verdikleri mücadeleyi 1 Mayıs’la taçlandıracaklarını ifade etti. TEDAŞ işçileri olarak hem hakları için hem de  taşeron işçilere yaşatılanlara dikkat çekmek için mücadele ettiklerini ifade eden Karayaka, verdikleri mücadeleyi kazanarak enerji sektöründe çalışan taşeron işçilerin örgütlenmesi için olumlu bir örnek olmak istediklerini dile getirdi.

SAYA İŞÇİLERİ DE ALANDA OLACAK

Saya ustası Şerif Aygen, saya işçileri olarak biraz daha rahat yaşamak istediklerini söyledi.
İş olmadığı zamanlarda boş gezdiklerini ifade eden Aygen, ücretli izin haklarının olmasını istediklerini belirtti. Ağır koşullarda çalıştıklarını dile getiren Aygen, insanca yaşamak istediklerini belirtti. Bu talepler etrafında 1 Mayıs’a katılacağını aktaran Aygen, tüm toplumun 1 Mayıs alanında birlikte olması gerektiğini sorunların ancak böyle çözüleceğini ifade etti. (AdanaEVRENSEL)

www.evrensel.net