Çiftçi borçları desteğin 6 katı

Çiftçi borçları desteğin 6 katı

Çiftçi borçlarının tarıma verilen desteklerin 6 katına çıktığını belirten CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, tarımdaki acı tabloyu paylaştı:

Çiftçi borçlarının tarıma verilen desteklerin 6 katına çıktığını belirten CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, tarımdaki acı tabloyu paylaştı: “2015 yılında tarımsal transferler 10 milyar Lira dolayında gerçekleşirken; çiftçilerin bankalara olan borcu 60 milyar Liraya yükselmiştir. Yani tarımsal destekleme ödemeleri, çiftçinin kullandığı banka kredisinin altıda biri kadardır”

2000’li yılların başından itibaren tarıma verilen desteklerin  toplamının milli gelirin binde 6’sını aşmayacak biçimde planlandığını söyleyen Sarıbal, “2006 yılında AKP iktidarı tarafından çıkarılan Tarım Kanunu’nda saptanmış olan Gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 1’i olan asgari destekleme harcaması hedefine hiçbir zaman ulaşılmamıştır” dedi.

KALDIRILAN DESTEKLER

Çiftçilerin satın aldıkları 43 farklı makine ve ekipmana yüzde 50 hibe desteğini öngören Makine ve Ekipman Tebliği’nin yayımlanmayarak söz konusu desteğin kaldırılmasını eleştiren Sarıbal destekler hakkında şu bölgileri verdi: “Yaygın hayvansal üretim kredilerinde 2015 yılında 500 bin lira olan kredi üst limiti 2016 yılı için 200 bin liraya, Yaygın bitkisel üretim kredi üst limiti ise, 500 bin liradan 250 bin liraya düşürülmüştür.”

2016 üretim yılında çiftçiye verilecek tarım desteklerinin de yeterli olmadığının altını çizen Sarıbal, Geçen yıl Gübre desteğinin ön şartı olarak uygulanan toprak analizine artık destek verilmeyeceğini,  böylece bu alana yatırım yapmış olanlarla söz konusu laboratuvarlarda istihdam edilen -başta Ziraat Mühendisleri olmak üzere- çok sayıda kişinin mağdur olacağını ifade etti. Sarıbal, toprak analizi desteğinin kaldırılmasının, kimyasal gübrelerin bilinçli kullanımını olumsuz yönde etkileyeceğini de sözlerine ekledi.

DAHA DÜŞÜK DESTEK! 

Bu yıl gübre ve mazot desteğinin ürün grubu farkı gözetilmeksizin 11 TL/dekar olarak ödeneceğini hatırlatan Sarıbal,  “Bu birleştirme sonucunda, bazı ürünleri yetiştiren çiftçilerimiz geçen yıla göre daha düşük destek alacaklar. Böylelikle kimyasal gübrede yapılan KDV indirimi de anlamsız hale gelecek. Örneğin geçen yıl (toprak analizi desteğiyle birlikte) dekar başına 18 lira 65 kuruş destek alan yağlı tohum üreticileri, bu yıl yalnızca 11 lira destek alacaklar” şeklinde konuştu. Prim desteklerinde de bazı ürünlerde artışa gidilmediğini hatırlatan Sarıbal, yapılan artışların ise yetersiz olduğunu hatırlattı.

BÜYÜK İŞLETMELERİN ÇIKARI GÖZETİLİYOR

Hayvancılıkta büyük işletmeleri önceleyen, koruyan, kollayan destekleme sistemi devam edeceğini belirten Orhan Sarıbal destekleme konusunda şu tespitleri yaptı:

* İstihdam edilecek olan tarım danışmanı sayısı da 8’den 2’ye; ücretler de yıllık 36 bin liradan 20 bin liraya düşürülmüştür. Bu değişiklikle, en az 3 bin gencimiz işsiz kalacak.

* Hayvancılık destekleri doğrudan üreticilere ödenecek; ancak bu desteklerden yüzde 2 - 3 oranında kesinti yapılarak birliklere verilecek. Bu kararname ile, destekler birlikler aracılığıyla üreticiye ödenirken binde 2 olan kesinti oranı 10 kat veya daha fazla artırılmış olacak. 

* 2016 yılında da sözleşme yapmayan çiftçiye çiğ süt desteği verilmeyecek. En yaygın destek kalemi olan ve üreticiler için temel destek kabul edilen anaç hayvan desteği kaldırıldı. Bunun yerine buzağı desteği temel destek olarak uygulanacak

ÇİFTÇİ GELİRİNİ KREDİ BORCUNA YATIRIYOR

Tarımsal desteklerinin düşüklüğü, girdi maliyetlerinin yüksekliği ve ürününü değerinde satamaması nedeniyle para kazanamayan çiftçi; ürününden elde ettiği geliri aldığı kredi borçlarına yatırıyor. Tarımsal destekleme ödemelerinin, çiftçinin kullandığı banka kredisinin altıda biri kadar olduğunu hatırlatan Sarıbal, “Sorunların çözümü için destekler artmalı ve uzun vadeli planlamalı” dedi.

www.evrensel.net