Meclis işçi ölümlerini araştırsın

Meclis işçi ölümlerini araştırsın

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, işçi ölümlerinin araştırılıp, gerekli önlemlerin alınması için Meclis Araştırması açılması yönünde önerge verdi.Kürkçü Meclise verdiği önergede, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin raporuna g

Kürkçü Meclise verdiği önergede, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin raporuna göre, ocakta 62, şubatta 42  martta 59 işçinin iş kazalarında yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Kürkçü, “Güvencesiz çalışma nedeniyle, tersanelerde 147. işçi ölümü gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının açıkladığı veriler dikkate alındığında 2002-2011 arasında iş kazalarında ölen işçilerin sayısı toplam 10 bin 297” dedi.

İşçi ölümlerinin altında yatan nedenin, sağlıklı ve güvenli çalışmanın bir “maliyet” olarak görülmesi olduğunu vurgulayan Kürkçü, sermayenin bu yüzden “işçi sağlığı” yerine “iş sağlığı” kavramını kullandığını, yani işçilerin değil işin sağlığını, işletmenin verimliliğini ön planda tuttuğunu dile getirdi. AKP iktidarının da işçilerin can güvenliğini sağlayacak düzenleme ve denetimleri yerine getireceğine; küresel rekabeti, işletmelerin kârlılığını gerekçe göstererek emekçileri koruyan mevcut düzenlemeleri dahi ortadan kaldırdığını, denetim görevini gerektiği gibi yerine getirmediğini hatırlatan Kürkçü, “İktidar işçi ölümlerini ‘kader’, ‘vadeleri dolmuş’, ‘ölüm bu işin doğasında’ diye değerlendiriyor. Oysa tüm iş kazaları ve meslek hastalıkları önlenebilir” dedi.

ÇALIŞMA SİSTEMİ ÖLDÜRÜYOR

En önemli konunun da yaygın bir uygulama haline gelen taşeronlaştırma, güvencesiz çalıştırma, iş güvenliğinin yeterince alınmaması ve sendikasızlaştırma operasyonları olduğunu vurgulayan Kürkçü, yaygın ve ölümcül sorunların kaynağının da küresel kapitalist sistemin üretim süreçlerinde esnek ve güvencesiz istihdam ve çalışma biçimlerini başat hale getirmesi olduğunu ifade etti.

Düşük ücretlerin, 13-14 saate varan uzun çalışma koşullarının, sosyal güvenlikten yoksunluğun, sağlıksız ve güvenli olmayan çalışma ortamının 10 milyonu aşkın çalışanı çepeçevre sardığını belirten Kürkçü, “Ülkenin üretken emeği, rekabette avantaj sağlanması ve hızlı birikim yaratılması politikalarına kurban edilmektedir” dedi. Kürkçü bütün bu verilere yer verdiği önergesinde, son zamanlarda yaşanan işçi ölümlerinin nedenlerinin araştırılması ve engellenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması için Meclis Araştırması açılmasını istedi. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net