Tabiplerin genel kurulunda ‘duyarlılık’ tartışması

Tabiplerin genel kurulunda ‘duyarlılık’ tartışması

İSTANBUL Tabip Odası’nın (İTO)  dün başlayan ve iki gün sürecek olan genel kurulunun ilk gününe muhalefet ve yönetim arasında yaşanan sert tartışmalar damgasını vurdu. Muhalefet, oda yönetimini mesleki sorunlara duyarsız olmakla eleştirdi. Yönetim ise mesleki ve toplumsal tüm sorunlara karşı yürüttükleri m&uum

İSTANBUL Tabip Odası’nın (İTO)  dün başlayan ve iki gün sürecek olan genel kurulunun ilk gününe muhalefet ve yönetim arasında yaşanan sert tartışmalar damgasını vurdu. Muhalefet, oda yönetimini mesleki sorunlara duyarsız olmakla eleştirdi. Yönetim ise mesleki ve toplumsal tüm sorunlara karşı yürüttükleri mücadeleyi anlattı.

İTO Diş Hekimi Sevinç Özgüner toplantı salonunda gerçekleşen genel kurul saygı duruşu ile başladı. Açılış konuşmasını yapan İTO Başkanı Prof. Dr. Taner Gören sözlerine, son 10 yılda uygulanan politikalarla hekimliğin yapılamaz hale geldiğini belirterek başladı.  Gören “Sistem, hastayı küresel sermayeye müşteri olarak pazarlıyor. Özlük haklarımızın, emeğimizin karşılığı verilmiyor. Daha da kötüsü, mesleki eğitimin niteliği artık geri dönüşümü olmayacak şekilde çökertiliyor” dedi.  

Divan başkanlığına Dr. Hüseyin Demirdiz’in seçilmesinin ardından, sağlık sorunlarının anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. İTO’nun 2011-2012 dönemine ait çalışma raporunu İTO Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu okudu.

KÜRT SORUNU VARDIR

İTO’nun toplumsal olaylara müdahil olmasına yönelik yapılan eleştirilere de cevap veren Çerkezoğlu, bu coğrafyada Kürt sorununun olduğunu, ve binlerce insanın öldüğü bir toplumda bunlara sessiz kalamayacaklarını vurguladı.

Özgür Hekimler Platformu adına konuşan Dr. Gazi Zorer, İTO’yu mesleki özlük sorunlarıyla yeterince ilgilenmemekle eleştirdi. Zorer, hekimlerin ve sağlık sorunlarının gündeme getirildiği eylem ve etkinliklere siyası parti ve başka sendikaların katılmaması gerektiğini savundu.

TTB ve İTO’ya yönelik eleştirilere cevap veren TTB Merkez Konseyi üyesi Osman Öztürk de şunları söyledi:  “TTB  tam güne karşı değildir. AKP’nin uygulamak istediği tam güne karşıdır. Hekim emeğini daha çok sömürmek için düzenlediği mantığa karşıyız. İlk kez 1886’da kutlanan 1 Mayıs’ta talep edilen, 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat uyuma şeklindeki tam günü kabul ediyoruz. 8 saat çalışan hekimlerin emeğinin tam karşılığını alması gerektiğini söylüyoruz.”

Seçimlerde Prof. Dr. Taner Gören başkanlığındaki Demokratik Katılım Grubu, Op.Dr.İbrahim Sözen başkanlığındaki  Özgür Hekimler Platformu ve Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı başkanlığındaki  Sağlıkta Birlik Grubu olmak üzere üç grup yönetime talip oldu. Kurul bugün yapılacak seçimle devam edecek.
(İstanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net