İhbarsız mektup uydurma, örgütsüzlük şahane

İhbarsız mektup uydurma, örgütsüzlük şahane

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı örgütlü mücadeleyle karşı karşıya kalmamak için önce şube başkanımızı sonra işyeri temsilcilerini işten atıyor.

Satı BURUNUCU ÇALI
Tüm Bel-Sen Genel Merkez Yöneticisi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından sendikamız Tüm Bel-Sen Antalya Şube Başkanı İlhan Karakurt'un işten atılmasının arkasından şimdi de yine aynı gerekçe ve yöntemle İşyeri Temsilcimiz Mehmet Zengül memuriyetten çıkarıldı.
İlhan Karakurt gibi isimsiz bir ihbar mektubu ile işten çıkarılan işyeri temsilcimiz Mehmet Zengül de yargı kararıyla memnu hakları iade edilmiş olmasına rağmen bedelini özgürlüğünü kaybederek ödediği, onlarca yıl önce aldığı bir ceza (O zamanda eğitim iş kolunda sendikal örgütlülüğün içindedir) gerekçe gösterilerek işten atılmıştır.

Sendikamız işyeri temsilcisi ile birlikte Genel-İş İşyeri Temsilcisi Mustafa Düzenli de eş zamanlı işten atılmıştır. Aynı anda işçiler ve memurlar arasında örgütlü 2 sendikanın işyeri temsilcilerinin işten atılması dahi burada yapılmak istenenin aslında isimsiz ihbar mektubu bahanesi uydurarak işyerindeki sendikal örgütlülüğü dağıtmak olduğu açıktır. Sendikalar için işyeri temsilciliğinin önemi tartışmasızdır. Biz emekçilere işyeri temsilcilerimiz aracılığıyla ulaşır ve örgütlenmenin ilk halkası olarak işyerlerimizdeki emekçilere yayın, aydınlatma ve faaliyeti onlar üzerinden ulaştırırız.
İşçi ve emekçilere yönelik kölece çalışma koşullarının tarihin en büyük saldırı olarak ifade ettiğimiz bugünlerde (Esnek çalışma, kiralık işçilik, kıdem tazminatının gasbı, kamu emekçilerinin iş güvencesinin kaldırılması vb.) istenilen emekçilerin karşı koyuşunu engellemektir. İşte bu nedenlerle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı da emekçileri örgütsüzleştirmek, esnek çalışma, mobbing, baskı ve sürgünlerinin önünü açmak için ve ilerde yapmayı planladığı daha kitlesel işten atmalara karşı çıkacak örgütlü mücadeleyle karşı karşıya kalmamak için önce şube başkanımız sonra da işyeri temsilcilerini işten atıyor.
İşyerinde emekçilerin saldırılara karşı mücadele etmeden kölece çalışmasını isteyen işveren Antalya Büyükşehir Belediyesi belediye emekçilerini teslim alırsa bütün bir kenti teslim alacağını da düşünüyor. Çünkü içeride gerici-rantçı, emekçilere ve örgütlü mücadeleye düşman belediye yönetimi, sendikal örgütlenmeyi dağıtırsa, dışarıda kent halkına kadın-genç-çocuk ve emekçilere değil, taşeronlar ve müteahhitlerle rant ilişkilerini kolayca yürütecektir. Başta Antalya Büyükşehir Belediyesinde çalışan emekçilerle, Genel-İş ve Tüm Bel-Sen sendikalarıyla ve Antalya’da gerici-rantçı-emek düşmanı belediye istemeyen bütün Antalya halkıyla birlikte mücadele edeceğiz.

www.evrensel.net