İş Sağlığı Güvenliği Konferansı'nda tarım işçileri konuşuldu

İş Sağlığı Güvenliği Konferansı'nda tarım işçileri konuşuldu

8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansının 3. gününde, mevsimlik tarım işçileri konusu ele alındı.

8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansında mevsimlik tarım işçileri konusu ele alındı. Tarım işçilerinin yaşadığı sorunların ve içinde bulundukları acı durumun tek tek sıralandığı sunumun ardından yapılan çözüm önerileri ise birkaç iyileştirmenin ötesine geçmedi. Sunumda tarım işçilerinin yaşadığı sorunlardan hükümet ve devlet yetkililerinin sorumluluğuna ilişkin ise tek kelime edilmedi, “Vali ve kaymakamlar bu sorunları bilmiyor” iddiası ileri sürüldü.
8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansının 3. gününde Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Şimşek, “Mevsimlik Tarım İşçilerine Yönelik Risk Yönetimi” başlıklı sunum yaptı.
Dünyada mevsimlik tarım işçilerinin yüzde 60’ından fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşadığını söyleyen Şimşek şöyle devam etti: “En az yüzde 80’inin sosyal güvencesinin bulunmadığı ve yüzde 70’i tarlalarda çocuklarıyla birlikte çalıştıkları çeşitli çalışmalarda ortaya konuldu. Mevsimlik tarım işçileri genel olarak politika belirleyiciler, karar vericiler, açısından da ‘görünmeyenler ve duyulmayanlar’ olarak görülmektedirler.”

HAYATIN HER ALANI SORUN

Sunuma göre mevsimlik gezici tarım işçileri:
- Mevsimlik gezici tarım işçilerinin ve onların ailelerinin  yaşadığı temel sorunlar; güvenli ulaşım sorunları, işçilik yaptıkları yerde barınma,  temiz su ve altyapı ihtiyaçları, çalıştıkları bahçe ve tarlalarda iş güvenliği ve sağlığı sorunları ve kamu hizmetlerine erişim şeklinde sıralanmaktadır.
- Barınma yerleri ve çevrelerinde, tuvalet, banyo ve çamaşır yıkama yerlerinin bulunmaması temizlik ve sağlık açısından sakıncalar yaratmaktadır. Bu koşullarda artan çevre kirliliği de bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açmaktadır.
- Tarım ilaçlarının kullanılması da iş kazalarına (zehirlenme, yanık vb.) ve birçok mesleki hastalığın (kansızlık, kronik zehirlenme, kanser vb.) ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bütün bu olumsuz koşullar mevsimlik tarım işçisi olarak çalışanların  yaşam biçimlerini çeşitli boyutlarda etkilemektedir.
- Tarım işçisi ailelerin kapsamlı ve ulaşılabilir sağlık hizmetine ihtiyaçları fazla iken, kentsel alanların dışında tarlalarda yaşamaları, sık yer değiştirmeler, sağlık güvencelerinin olmayışı, sağlıklarını koruma bilgilerinin olmayışı ve özellikle kadınların okur yazar olmayışları ve dil farklılığına bağlı iletişim sorunları nedeniyle hizmete erişememektedirler.
- Bu ihtiyaçlardan biri de bu grupların üreme sağlığı alanında (güvenli annelik, hijyen, cinsel   yolla bulaşan enfeksiyonlar, riskli gebelik, erken evlilik, cinsel şiddet, istismar, istenmeyen gebeliklerin önlenmesi vb.) yeterince karşılanamayan ihtiyaçlarıdır. Özellikle bu grupta yer alan genç insanlar için riskler ve karşılanmamış ihtiyaçlar daha fazla öne çıkmaktadır.
-Tarım işçisi kadınlar doğum öncesi ve sonrası bakım alamamakta, istemsiz düşükler, ölü doğumlar, aşırı doğurganlık, adolesan gebelikler ve gebelikle ilişkili sağlık sorunları açısından önemli risk grubudur. Bir araştırmada kadınların hastalıklarını çadırda kendi kendilerine tedavi etmeye çalıştıkları ve çalışmayınca para kazanamayacaklarından dolayı işi bırakıp hastalık nedeniyle sağlık kurumlarına gidemeyeceklerini bildirmişlerdir.

VALİLER SORUNLARI BİLMİYORMUŞ

Konuyla ilgili vali ve kaymakamlarla toplantı yaptıklarını aktaran Şimşek, yetkililerin yaşanan sorunları bilmediğini ileri süren Şimşek, toplantı yapınca yetkililerin fikirlerinin değiştiğini ileri sürdü. Zeynep Şimşek, ortaya koyduğu bu tablonun ardından şu önerileri yaptı: Arazi tipi çukurlu tuvalet gibi yöntemlerle dışkıya maruziyet önlenmeli, temiz içme-kullanma suyu sağlanma, sağlıklı barınma alanları kurulmalı, erken tanı tedavi hizmetlerine erişim imkanı geliştirilmeli.

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ NE DEMEK?
Zeynep Şimşek, mevsimlik tarım işçilerini şöyle tanımladı: İşleyecek toprağı bulunmayan, yetersiz toprağa sahip olan ya da çeşitli nedenlerle bu toprakları işleyemeyen ailelerin, tarımsal iş gücü talebi yoğun olan yerlere giderek, gezici veya geçici olarak çalışmaları durumu. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mayıs 2016 23:06
www.evrensel.net
ETİKETLER mevsimlik işçi