'Aporiler' sergisi Friday Exit'te

'Aporiler' sergisi Friday Exit'te

Aporias/Aporiler isimli sergi Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlı bir kolektif tarafından yönetilen Friday Exit sanat galerisinde gerçekleşecek.

Sırbistan, Avusturya, Portekiz, Slovakya, İspanya ve Türkiye’den on iki sanatçının Apori kavramını kendi sanatsal pratikleri içinde ifade etmenin yollarını araştırdığı ‘Aporias/Aporiler’ isimli sergi Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlı bir kolektif tarafından yönetilen Friday Exit sanat galerisinde 3 Haziran – 18 Haziran arasında gerçekleşecek.

Yunanca ‘kapatılmış bir geçit’ anlamına gelen ‘apori’ kelimesi, felsefi bir soru karşısında arada kalmışlık, kafa karışıklığı, çözümsüzlük ve kararsızlık içeren durumları işaret eder. Kendi kendileriyle karşıtlık içerisinde olan aporetik kavramlar; bir terimi zıddından ayıran sınırı geçmenin aynı anda hem olanaklı hem de olanaksız olduğunu ispatlar. Varlık/Yokluk, Yaşam/Ölüm, Ben/Öteki, Maddi/Tinsel, Geçici/Kalıcı, Hükmeden/Hükmedilen arasındaki sınırlar bu olanak-lı/sız geçişlerin yaşandığı yerlerdir.

Deniz Güvensoy’un küratörlüğünü yaptığı sergi; kimlik inşa eden ayrımların kalıcılığını sorgularken, aporilerin görsel olarak nasıl temsil edilebileceğini de araştırıyor. Resim, yerleştirme, dijital baskı, video ve heykel gibi farklı medyumlarla üretilen işler; kültürler arasındaki ayrımların yanı sıra benzerliklerin de altını çiziyor. Kavramsal belirlemeler – kavram ve anlamın sınırlarını belirleyen çizgiler, beden ve cinsiyetin sınırları, dilin sınırları, ülkeleri, bölgeleri ayıran sınırlar, çevirinin olanak-lı/sızlığı gibi çeşitli ayrımlarda ortaya çıkan aporiler; serginin odak noktasını oluşturuyor.

Sergide Žarko Aleksiæ, Martinka Bobrikova, Oscar de Carmen, Deniz Beşer, İrfan Dönmez,  Pınar Doğan, Berna Karaçalı, Sara Lanner, Serenay Şahin, Meliha Sözeri, Maria Trapulo,  Anna Watzinger gibi snatçılar yer alıyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

www.evrensel.net
ETİKETLER Aporiler