Mordoğan RES'lerinin yürütmesi durduruldu

Mordoğan RES'lerinin yürütmesi durduruldu

Yargı, Karaburun'da bir rüzgar enerjisi santrali projesine daha 'dur' dedi.

Özer AKDEMİR
İzmir

Yargı, Karaburun'da bir RES projesine daha 'dur' dedi. Ayen Enerji A.Ş.’ye ait Mordoğan RES projesinin kapasite artışı projesinin “ÇED Olumlu” kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. 11 Mordoğanlı tarafından açılan davada, İzmir 3. İdare Mahkemesi oybirliğiyle verdiği kararını;  "hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği" gerekçesine dayandırırken, itiraz yolunu da kapattı.

15 türbini işletmeye alınmış olan Mordoğan RES projesinde, yatırımcı firma 5 türbin ilavesiyle kapasite artışı başvurusu yapmış ve projenin ÇED sürecinde “Halkın Katılımı Toplantısı”na  yerel halk katılmamıştı. Karaburun Kent Konseyi yarımadada mevcut kurulu RES’lere ilave olarak kurulacak yeni bir RES’in çarpan kümülatif etkiyle Yarımada’nın ve Mordoğan bölgesinin sahip olduğu doğal/kültürel/ekonomik değerlerin geri dönüşsüz biçimde yok olmasına neden olacağını belirten karşı ayrıntılı raporu Bakanlığa iletilmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, “ÇED Olumlu” kararına karşı açılan davada mahkemenin atadığı bilirkişi, “...bu alanda kapasite artırımı bir yana mevcut türbinlerin dahi faaliyet göstermesi düşündürücüdür ... Karaburun Yarımadası’nda faaliyete geçen tüm RES’lerin belli bir doygunluğa ulaştığı, kümülatif etki nedeniyle olumsuz önemli çevresel etkiler yaratacağı düşünülmektedir” denilerek dava konusu kapasite artışı talebinin uygun olmadığı belirtilmişti.

Mordoğan RES kapasite artışı projesinde, türbinlerin tarım arazilerinde, zeytinlik alanlarda, konutların 150 m, tescilli kültür varlıklarının 75 m yakınında konumlandırılması planlanmakta.

Yarımada’nın %61’ini Karaburun RES Projesi için Lodos A.Ş. firmasına tahsis eden ÇED Kararı dahil olmak üzere, 10’un üzerinde dava sürmekte.

www.evrensel.net