İzmir'de kiralık işçi yasasına karşı ortak mücadele çağrısı

İzmir'de kiralık işçi yasasına karşı ortak mücadele çağrısı

Genel İş İzmir Şubeleri, Kiralık işçi bürolarının açılmasını sağlayan yasa tasarısının görüşülmeye başlaması durumunda greve çıkacaklarını duyurdu.

Kiralık işçi bürolarının açılmasını sağlayan yasa tasarısının meclis genel kuruluna getirilmesi üzerine İzmir'de eylem yapan Genel İş İzmir Şubeleri, yasanın görüşülmeye başlaması durumunda greve çıkacaklarını duyurdu ve işçi konfederasyonlarına ortak mücadelesi yaptılar. 

İşçilerin güvencesiz çalışma koşullarına mecbur bırakacak kiralık işçi bürolarını açılmasına izin veren yasa tasarısının meclis genel kuruluna getirilmesi üzerine Genel İş İzmir Şubeleri basın açıklaması yaptı ve yasanın geri çekilmesini istedi. Öğle arasıyla birlikte Konak Eski Sümerbank önünde bir araya gelen Genel İş üyelerine, Lastik İş üyeleri de katıldı. İşçiler 'Kiralık İşçiliğe Geçit Vermeyeceğiz' ve 'Kiralık İşçilik Köleliktir, Köleliğe Geçit Vermeyeceğiz' yazılı pankartlar açarken 'İşçiler Yasanı Al Başına Çal', 'Genel Grev Genel Direniş' ve 'Kıdeme Uzanan Eller Kırılsın' sloganlarını attı. 

Basın açıklamasını okuyan Genel İş Genel Merkez Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı, AKP hükümetinin köle ticaretini tekrar hayata geçirmeye çalıştığını ifade ederek "İşverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulması planlanan modern anlamda kiralık işçi pazarları kurulacak ve işçiler işin ve işyerinin ihtiyaçları doğrultusunda köle düzeninde çalışmaya mahkum edilecektir. Tasarıyla birlikte geçici iş ilişkisi temel istihdam biçimi haline getirilecektir" dedi. 

'EV EKSENLİ ÇALIŞMA YAYGINLAŞTIRILACAK'

Tasarıya uzaktan çalışma başlığı altında ev eksenli çalışma ve tele çalışmayı düzenleyen bir hükmün de eklendiğini dile getiren Şanlı şunları söyledi "İş sağlığı ve güvenliğinden yoksun, çocuk ve yaşlı emeğinin kullanıldığı, kadınları sosyal yaşamdan uzaklaştıran ve bir çok olumsuzluk içeren ev eksenli çalışma bu yasa ile yaygınlaştırılmak istenmektedir. Bu yasa tsarasısında ev eksenli çalışanların, iş sağlığı ve güvenliğin, toplu sözleşme ve örgütlenme hakkına ilişkin düzenlemeler de yapılmamıştır". 

Tasarının yasalaşması halinde iş barışının bozulacağını da ekleyen Şanlı, bütün sendikalar ortak mücadele çağrısı yapıldı. Eylemde ayrıca, yasanın görüşülmesi durumunda DİSK olarak genel greve çıkacakları da hatırlatıldı. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mayıs 2016 15:16
www.evrensel.net