Hitit Hukuku Belleklerdeki ‘Kayıp’

Hitit Hukuku Belleklerdeki ‘Kayıp’

Yeni kurulan Fam Yayınları ilk kitabı Hitit Hukuku Belleklerdeki ‘Kayıp’ kitabıyla yayın dünyasına merhaba dedi. Yazar Erdal Doğan kitabıyla, bilinen ilk yazılı hukuklardan olan Hitit Hukuku üzerinden günümüz modern hukuk ve onun felsefesini sorguluyor.Adalet arayışı insanlık tarihi kadar eski. İnsan ve toplum var olduğu sürece ada

Yeni kurulan Fam Yayınları ilk kitabı Hitit Hukuku Belleklerdeki ‘Kayıp’ kitabıyla yayın dünyasına merhaba dedi. Yazar Erdal Doğan kitabıyla, bilinen ilk yazılı hukuklardan olan Hitit Hukuku üzerinden günümüz modern hukuk ve onun felsefesini sorguluyor.

Adalet arayışı insanlık tarihi kadar eski. İnsan ve toplum var olduğu sürece adalet arayışı da hep sürüyor. Günümüz modern hukuk ve insan hakları mücadelesi, genelde kendisine yaklaşık iki bin yıl öncesini milat alarak günümüze gelir. Tabii bu iki bin yıllık tarihi kesit içinde yapılan teşhis ve önermelerin çoğunun yetersizliği ve açmazları olduğu konusunda genel bir kanı da vardır. Yazar Doğan, bilinen ilk yazılı hukuklardan olan Hitit hukukunun doğacı, insancıl, çok kimlikli kültürel yaklaşımı ile şeffaf, etkin, adil, sonuç alıcı hukuk mekanizmalarından hareketle yaklaşık iki bin yıllık modern hukuk ve onun felsefesini sorguluyor kitabıyla. Doğan yaptığı sorgulama ile modernitenin ileri sürdüğünün aksine tarihin ilerlemeci bir gelişim çizgisine sahip olmadığı, dünyanın içinde bulunduğu mevcut hukuk ve yönetim anlayışının, insanlık tarihinin yaşadığı belki de en ‘karanlık’ çağı fotoğraflamış olarak görüyor. Yazar Doğan bu sorgulamayı yaparken okura da farklı bir düşünme yaptırıyor. Kitap, sadece hukukçuların, tarihçilerin, sosyologların, edebiyatçıların, arkeologların, felsefecilerin değil toplumların dünden bugüne gelen hikayesine meraklı her okurun ilgi alanına girmektedir. (İstanbulEVRENSEL)

Hitit Hukuku Belleklerdeki ‘Kayıp’, Erdal Doğan, Fam Yayınları, 232 sayfa

www.evrensel.net