‘Efemçukuru  altın madeni derhal kapatılsın

‘Efemçukuru altın madeni derhal kapatılsın

İzmir'deki çevre örgütleri ve odalar yaptıkları basın açıklamasıyla Efemçukuru altın madeninin kapatılmasını istedi.

İzmir’in içme suyunun yaklaşık yüzde 40’ını karşılayan Tahtalı Barajı Koruma Alanı sınırında bulunan Efemçukuru altın madeniyle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Helil Kınay, altın madeninin kapatılması gerektiğini söyledi.

EGEÇEP, İzmir Tabip Odası, Türkiye Barolar Birliği, Çevre Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubeleri, “İzmir’in suyunun geleceği için mücadeleye kararlıyız” diyerek Çevre Mühendisleri Odası binasında basın toplantısı düzenledi.

Kurumlar adına basın toplantısında konuşan Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Helil Kınay, maden işletmesinin ağır metal kirliliği yaratarak bölgede bulunan yer altı ve yer üstü su kaynaklarını kirlettiğini söyledi. Kurumlar olarak açtıkları davada ÇED olumlu kararının  iptaline karar verildiğini anlatan Kınay, “İzmir kentinin gelecekteki su kaynağına ilişkin hayati öneme sahip olan bölgede kirlilik yarattığı bilirkişi raporları ile bilimsel olarak tespit edilen tesis ile ilgili olarak bugün elimizde iki ayrı mahkeme kararı bulunmaktadır. Bir tarafta; 31.12.2012 tarihli ÇED iptaline ilişkin karar Danıştayca ‘Bilirkişiler İzmirli oldukları için’ bozulmuştur. Diğer tarafta ise  17.11.2015 tarihli ÇED olumlu belgesinin iptali davasında yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir” dedi. Danıştayın kararının hukuka aykırı olduğunu ifade eden Kınay şu soruları sordu; “Bilirkişiler; konusunda uzman yetkin bilim insanları değil midir, hazırladıkları raporda, yaptıkları analizlerde ortaya çıkan kirlilik tespitleri bilimsel değil midir? İzmirli olmaları, bilirkişi raporlarında ifade edilen maden alanından alınan numunelerle gerçekleştirilen analizlerde ortaya çıkan ağır metallerle ilgili sonuçları değiştirir mi?”

Efemçukuru altın madeninin derhal kapatılması gerektiğine vurgu yapan Kınay, “Madenin kapatılmaması halinde, oluşacak kirlenmeden şirketle birlikte başta İzmir Valiliği olmak üzere yetkili tüm kamu idareleri ve kamu görevlileri doğrudan sorumlu olacaklardır. Tüm İzmirlileri, İzmir Milletvekillerini, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz” dedi. 

Daha sonra söz alan dava avukatlarından Arif Ali Cangı ise, bu davanın İzmirlilerin davası olduğunu söyleyerek, “İzmirlileri sularının ve çevrelerinin kirlenmesine karşı davaya sahip çıkmaya çağırıyoruz” dedi. (İzmir/EVRENSEL) 

www.evrensel.net