Emekçiler olarak, gücümüzün  farkına varmalıyız

Emekçiler olarak, gücümüzün farkına varmalıyız

Hepimizin bildiği gibi 1 Mayıs tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklara karşı mücadele günüdür.

Serda ADIGÜZEL
Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube Üyesi

Hepimizin bildiği gibi 1 Mayıs   tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklara karşı mücadele günüdür. Tarihte geriye doğru gidersek 1800’lü yıllarda emekçilerin 8 saat iş günü mücadelesi ile başlattıkları mücadeleleri ve 1 Mayıs 1886 yılında dört yiğit işçi sınıfı önderinin bu uğurda idam edilerek bugünü bize canları pahasına miras bıraktıklarını görüyoruz. 

Günümüze gelecek olursak, emekçi gözüyle ülkemize baktığımız zaman emekçilerin kazanımlarının her geçen gün ellerinden alınmaya çalıştığını kolaylıkla görebiliriz. Taşeron denen bela her yere bir virüs gibi yayılmışken, kıdem tazminatı çalışanların elinden alınmaya çalışılırken, kiralık işçi büroları gibi taşeron sistemini dahi aratacak sistemler emekçilere empoze etmeye çalışılırken, işçi memur fark etmeden herkesin iş güvencesi kaldırılmak istenirken, esnek çalışma sistemi denen sistem ile emekçiler köleleştirmeye çalışırken elbette yerimizde oturarak bu sorunların kendi kendine düzeleceğini beklemek hayalcilik olacaktır. Peki ne yapabiliriz ?

Her şeyden önce emekçiler olarak, gücümüzün farkına varmalıyız. Evet biz çok güçlüyüz ama farkında değiliz. Tek başına güçsüz fakat hep birlikte bir bütün olarak çok güçlüyüz. Yapmamız gereken bu gücü ortaya çıkarmak sadece. Bunun için önümüzde bir fırsat var o da 1 Mayıs. Alanları doldurmamız gereken hakkımızı aramamız gereken taleplerimizi haykırmamız gereken bir gün. Fakat en önemlisi gücümüzü göstermemiz gereken bir gün. Hepimizin talepleri ayrı ayrı olabilir fakat hepimiz bir gemideysek eğer bu gemi ile hep beraber ya batarız ya çıkarız. Sen kıdem tazminatın elinden alınmasın diye gel, ben kamu emekçisi olarak 657 sayılı Kanun’da yapılması düşünülen değişikliklerle iş güvencemiz ortadan kaldırılmasın diye geleceğim, temizlik emekçisi arkadaşım taşerona kadro verdik yalanını haykırmak için gelsin, Alevi komşun ötekileştirildiği için Kürt komşun yok sayılan kültürü için gelsin. Ama herkes gelsin. Görmek istemeyenlere inat, birleşince ne kadar güçlü olabileceğimizi göstermek, bu mücadele gününde alanları doldurmak için gelelim.Yaşasın 1 Mayıs.

www.evrensel.net