İnsanca yaşam ve barış için 1 Mayıs’ta alanlara

İnsanca yaşam ve barış için 1 Mayıs’ta alanlara

Bölge illerinde işçi ve emekçiler aylardır devam eden savaşın, ablukanın, ölümlerin gölgesinde 1 Mayıs’a gidiyor.

Meltem AKYOL
Diyarbakır

Bölgede emekçiler aylardır devam eden savaşın ve ölümlerin gölgesinde 1 Mayıs’a gidiyor. Şehirler ablukaya alınarak bombalanıyor, kentler yok ediliyor insanlar ölüyor. Savaş devam ederken bölge emekçilerinin başta yaşam hakkı olmak üzere bütün hakları ayaklar altına alınıyor. Savaş koşullarında işçilerin yaşadığı sömürü katlanıyor; emekçilerin kazanılmış hakları gasp ediliyor. Bütün bu saldırılara karşı 1 Mayıs’ta işçiler, emekçiler, kadınlar iş, barış ve özgürlük talebiyle alanlarda olacak. Bölgede yaygın 1 Mayıs kutlamaları gerçekleşecek. Bölge illerindeki sendikacılar ve siyasetçilerle 1 Mayıs’ı konuştuk.

HAK GASPLARINA KARŞI ALANLARDA OLACAĞIZ

Zeynep Demir Akçer - DİSK Genel-İş Diyarbakır 1 No’lu Şube Başkanı
İşçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ı ne yazık ki bölgede süren çatışma ve savaş ortamının gölgesinde karşılıyoruz. İçeride ve dışarıda sürüklenmek istendiğimiz bu belirsiz süreçle beraber sosyal ve ekonomik baskılar da hız kesmeden devam ediyor. Bizlerin öncelikli talepleri var. Bölgedeki çatışma ortamı son bulmalı, Kürt sorunu müzakere ile çözülmelidir. Yaşam alanlarımızın kamulaştırma adı altında gasp edilmesine, iş cinayetlerine karşı, insanca yaşanacak ücret ve sosyal haklar için sesimizi yükselteceğiz. Taşeron ve  4 /C köleliğine son verilmeli, sendikal hak ve özgürlükler korunarak kadın emekçileri yaşamdan dışlayan zihniyetin yarattığı şiddet son bulmadır. Bu açıdan tüm halkımızı ve emekçileri 1 Mayıs’ta ortak mücadelemize çağırıyoruz.

SAVAŞA KARŞI BARIŞI HAYKIRACAĞIZ

Şehmus Kaygusuz - Petrol-İş Batman Şube Başkanı
16 Mayıs Şehir Stadı’nda saat 10.00’da 1 Mayıs mitingi başlayacak. Örgütlü, örgütsüz bütün işyerlerini dolaşıyoruz. Tekstil işçilerini ziyaret ettik, mahallelerde çalışmalar yürüttük. Bu süreçte gerçekten 1 Mayıs’ı kutlamak, emekçileri, halkı alanlara indirmek zor oluyor, herkesin kaygıları var. Ancak biz emekçiler 1 Mayıs’ta alanlarda savaşa karşı barışı haykıracağız. Tüm emekçileri miting alanına davet ediyoruz. 1 Mayıs nasıl daha coşkulu ve sağlıklı geçebilir diye bir çok görüşmeler yapıyoruz. Güvencesiz çalışmaya, taşeronlaştırma, kıdem tazminatımızın gaspına hayır diyoruz. Batman’da 9 bine yakın tekstil işçisi var ve hepsi örgütsüz çalışıyor. Biz örgütlü-örgütsüz emeği ile geçinen bütün insanları 1 Mayıs’ta meydanlara bekliyoruz.
 
SALDIRILARA CEVABIMIZI ALANLARDA VERECEĞİZ!

Aziz Turay – Eğitim-Sen Batman Şube Eş Başkanı
Kamu emekçilerine dönük ciddi saldırılar var. Kamu emekçileri olarak ‘iş güvencemize dokunmayın’ talebiyle alanlarda olacağız. Öte yandan bölge aylardır yangın yerine çevrilmiş durumda. En büyük gasp yaşam hakkına yönelik. Emekçilerin bu duruma karşı tepkilerini alanda dillendireceğiz. Saldırılar bizi yıldırmayacaktır, cevabımızı alanlara çıkarak vereceğiz.

İŞ, BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK TALEBİYLE ALANLARA

İlhan İlbay - EMEP Kürdistan Örgütü Yöneticisi
Ciddi baskı koşullarında kitle hareketinin ezilmeye çalışıldığı günlerdeyiz. Haziran seçimlerinden bu yana giderek artan şiddet politikalarıyla halk üzerinde büyük bir devlet baskısı yaratılmış durumda. Kürt sorununu çözmek ve halkın taleplerini karşılamak yerine baskı ile sindirmek ve ezmek için devlet silahlı yöntemlere geri dönmüş bulunuyor. Diğer taraftan işçi ve emekçiler açısından da koşulların giderek kötüleştiği bir dönem yaşıyoruz. Savaş halinin de etkisiyle işsizlik ve yoksulluk daha ağır bir hal almış durumda. Yüz binlerce insan göç etmek zorunda kaldı bu dönemde. Buna ek olarak yapılmaya çalışılan yeni düzenlemelerle emekçilerin kazanılmış hakları gasp ediliyor. Bölgede işçilerin, işsizlerin ve tarım işçilerinin gittikçe ağırlaşan yaşam koşullarında hayat mücadelesi devam ediyor.Tüm bu baskılara karşı işçi sınıfı ve emekçiler iş, barış ve özgürlük talebiyle 1 Mayıs’ta alanlara çıkacak. İktidarın tüm gerici saldırılarına karşı, emek ve demokrasi mücadelesini yükseltmek için 1 Mayıs’ta her yerde alanlarda olacağız. Tüm halkımızı 1 Mayıs’ta alanlara çıkmaya, AKP'nin tek adam, tek parti diktatörlüğü kurma hevesini yıkmak için mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.  

NEWROZ RUHUYLA 1 MAYIS’A

Nursel Aydoğan - HDP Diyarbakır Milletvekili
1 Mayıs’ı Ortadoğu ve Türkiye’de savaşın ve çatışmaların gölgesinde kutluyoruz. AKP Hükümetinin tüm saldırılarına karşı Rojava’da Kürtler diğer halklarla birlikte mücadelelerinden sonuç almış, tek taraflı da olsa Demokratik Federalizmi ilan etmiş ve yakın süreçte oluşacak demokratik Suriye’nin bir parçası olmuşlardır. Bu başarı 1 Mayıs 2016’ya girerken tüm emekçi ve ezilenlere büyük moral olmuş ve güç vermiştir. 7 Haziran’da tek başına iktidar olmayan AKP, Kürt sorununun demokratik, barışçıl çözümü yerine Kürt Özgürlük Hareketini tasfiye ve imha planını devreye koymuştur. Bugün yapılması gereken, Cumhurbaşkanı tarafından inkâr edilen Dolmabahçe mutabakatına geri dönüştür. Bunun da kendiliğinden gerçekleşmeyeceği açıktır. Güçlü bir barış mücadelesi vermek elzemdir. Bu nedenle hem Türkiye’nin demokratikleşmesi ve Kürt sorununun çözümü, hem de emekçilerin AKP hükümeti tarafından gasp edilen haklarının alınması, emeğin özgürleşmesi için; işçiler, emekçiler ve Kürt halkının ortak mücadelesini her geçen gün yükseltmek gerekir. Bunun bilincinde olarak tüm demokrasi güçlerini Kürt halkı ile ortak mücadeleyi büyütmeye ve Newroz ruhu ile 1 Mayıs alanlarında direnişe çağırıyoruz.

www.evrensel.net
ETİKETLER Diyarbakır1 Mayıs