ÇHD: AKP Orta Çağ düzeni istiyor

ÇHD: AKP Orta Çağ düzeni istiyor

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 'Yeni anayasada laiklik olmamalı' açıklamasına yönelik ÇHD Antep Şubesi yazılı açıklama yaptı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın  'Yeni anayasada laiklik olmamalı' açıklamasına yönelik Çağdaş Hukukçular Derneği Gaziantep Şubesi yazılı açıklama yaptı.

“AKP iktidarı gündemi maniple etmek ve  önden nabız yoklamak, toplumu kutuplaştırarak baskı ve şiddetle teslim almak için her zaman olduğu gibi yine harekete geçmiş ve ‘ağzındaki baklayı’ çıkarmıştır” denilen açıklamada, “Meclis Başkanı’nın ağzından çıkardığı bakla, her ne kadar gelen tepkiler üzerine çark etmeye çalışsalar da; dindar söylemli siyasî hareketlerin her daim yaptığı gibi ‘Türkiye toplumunun %99’u Müslüman’ lafazanlığıyla, toplumsal yaşamın işleyişinin din kuralları referans alınarak düzenlenmesi iradesinden başka bir anlam taşımamaktadır” denildi.

“Erdoğan’ın başkanlık hedefi, dindar anayasa, mezhep temelli dış politika; şüphesiz ki, Erdoğan’ın dillendirmekten çekinmediği Neo-Osmanlı hayâllerine karşılık gelmektedir” denilen açıklamada, “Neo-Osmanlıcıların öykündükleri Osmanlı’da-tarihteki diğer mutlak monarşilerde olduğu gibi- din yalnızca iktidarın kaynağı ve meşrûiyet aracıydı. Yoksa asla iktidarın işleyişini düzenleyen hukuk kaynağı değildi. Yani padişah Allah'ın yeryüzündeki gölgesiydi, bu hakkı ve yetkiyi Allah'tan almıştı ve doğal olarak padişahın ağzından çıkan kânundu! Tebaanın evlenme, boşanma gibi Özel Hukuka ilişkin sorunlarının çözümünde Şer'î hukukun uygulanabilirliği bulunsa da, Ukûbat yani Ceza Hukuku bakımından İslâm Hukukunda belirginleştirilmiş suçlara verilecek cezalar, Fâtih ve Kânunî örneğinde olduğu gibi padişahlarca değiştirilmişti. İşte AKP iktidarının özendiği düzen budur! Erdoğan’ın ağzından çıkanın kânun kabul edileceği, halkın din söylemiyle avutulup kazanımlarının yağmalanacağı, her türden gericiliğin mûteber kabul edileceği bir Orta Çağ düzeni! İşte bu yüzdendendir ki, din ait olduğu vicdanlarda kalmalı; siyasetten, ticaretten, hukuktan ve toplumsal yaşamdan çekilmelidir” denildi. (Antep/EVRENSEL)

www.evrensel.net
ETİKETLER ÇHDlaiklik