AKP’lilerin Encü'ye yönelik sözleri tutanaklara yansıdı

AKP’lilerin Encü'ye yönelik sözleri tutanaklara yansıdı

Dün akşam yaşanan saldırıdan önce AKP'li vekillerin Ferhat Encü’nün konuşması sırasında sarfettikleri sözler tutanaklara yansıdı.

HDP milletvekillerine yönelik AKP'li vekillerin saldırısında önemli detaylar ortaya çıktı. Bir kısmı Meclis tutanaklarına yansıyan saldırıda Roboski'de 34 yakınını kaybeden Ferhat Encu'ya saldıranlar arasında 2012 yılında Roboski Katliamını incelemek üzere kurulan komisyonda yer alan AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Dağ da yer aldı. Dağ, aynı zamanda Encu'ya yönelik saldırıda, Cizre’deki bodrumlarda yaşanan katliamları da savundu. Dağ, saldırı öncesi "Burası Cizre değil, Cizre değil burası! Cizre'de bodrumda vurdular seni!" bağırdı. AKP'lilerin Encu'ya yönelik saldırı daha kürsüye çıkmadan başladı. HDP'lilerin "Teröristler meclisten dışarı" sloganları ile AKP saldırısına uğradığı olay tutanaklara şu şekilde yansıdı: 

BAŞKAN - Önerge üzerinde söz isteyen Şırnak Milletvekili Ferhat Encu.

Buyurun Sayın Encu. (HDP sıralarından alkışlar)

FERHAT ENCU (Şırnak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, kolluk kuvvetleri tarafından katledilen tüm sivilleri, tüm çocukları burada anıyorum. 

(AK PARTİ sıralarından gürültüler)

ALİ ÖZKAYA (AKP/ Afyonkarahisar) - Saçmalama!

İBRAHİM AYDEMİR (AKP/Erzurum) - Kolluk kuvvetleri nasıl katlediyormuş ya!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

Sayın Hatip, lütfen, dikkatli cümle kullanalım.

HASAN KARAL (Rize) - Geri sar, geri sar!

FERHAT ENCU (Devamla) - Bu tasarının aslında, pratikte hiçbir anlamı olmadığı, son dört ayda yaşadığımız, bizzat kolluk kuvvetlerinin şiddetine maruz kaldığımız, insanlarımızın gözümüzün önünde kolluk kuvvetleri tarafından nasıl katledildiği…

HÜSNÜYE ERDOĞAN (AKP/Konya) - (Sivilleri kast ederek) Onlar terörist!

FERHAT UNCU (Devamla) - …nasıl işkence edildiği… (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

AHMET SELİM YURDAKUL (Antalya) - Doğru konuş, doğru!

FERHAT ENCU (Devamla) - …herkes tarafından bilinen ve buna göz yuman…

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Ne diyorsun sen ya?

FERHAT ENCU (Devamla) - …AKP iktidarının bu tasarıda ne kadar samimiyetsiz olduğunu göstermektedir.

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Bu sözlerinden dolayı yargılanacaksın!

MEVLÜT KARAKAYA (Adana) - Sayın Başkan, müdahale edin lütfen!

FERHAT ENCU (Devamla) - Burada dillendirdiğimiz gerçekleri…

BAŞKAN - Kolluk kuvvetleri terörle mücadele ediyor.

FERHAT ENCU (Devamla) - Burada dillendirdiğimiz gerçekler… (AK PARTİ ve MHP sıralarından gürültüler)

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Ya sen terörist misin, teröristin destekçisi misin?

FERHAT ENCU (Devamla) - Burada dillendirdiğimiz gerçekler sizin hoşunuza gitmeyebilir.

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Sen terörist misin? Terörist misin sen?

FERHAT ENCU (Devamla) - 2 yaşındaki Esra Şalk'ı hatırlatıyorum. (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Ne biçim konuşuyor ya? Böyle bir konuşma var mı?

FERHAT ENCU (Devamla) - Son süreçte, Silopi'de top mermileriyle katledilen sivilleri hatırlatıyorum. Dört yıl önce, Roboski'de…(AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Bunların hesabını vereceksiniz, vereceksiniz!

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Katilsin sen, katilsin!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen…

FERHAT ENCU (Devamla) - …Türk savaş uçakları tarafından hunharca bombalanan 34 insanı, çocuğu hatırlatıyorum. Sizin hoşunuza gitmeyebilir.

BAŞKAN - Sayın Encu, sizi İç Tüzük'e uygun bir dil kullanmaya davet ediyorum.

FERHAT ENCU (Devamla) - Sizin hoşunuza gitmeyebilir fakat ne yazık ki… (AK PARTİ sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Katilsin sen, katilsin sen! Katilleri destekliyorsun!

BAŞKAN - Sayın Encu, sizi İç Tüzük'e uygun bir dil kullanmaya davet ediyorum.

FERHAT ENCU (Devamla) - Sizin hoşunuza gitmeyebilir…

HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) - Suratına bak, suratına! Gidip aynaya baksana sen!

FERHAT ENCU (Devamla) - …fakat ne yazık ki bunlar gerçektir.

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Bakma bu tarafa! Aşağılık seni! Teröristsin; eli kanlı teröristlerin, katillerin savunucususun sen!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen…

HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) - Dağdan indin sen, dağdan! Sen teröristsin!

FERHAT ENCU (Devamla) - Bizleri katillerin savunucusu olarak itham edenlerin, aslında, Kürt illerinde yaptıkları suçlarını örtmekte olduğunu buradan ifade edeyim.

HAMZA DAĞ (Roboski Katliamını araştırma komisyonu üyesi AKP'li / İzmir) - Burası Cizre değil, Cizre değil burası! Cizre'de bodrumda vurdular seni!

HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) - Senin hapishanede olman gerekiyor.

HAMZA DAĞ (İzmir) - Ne oldu bodrumda?

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Yazık ya! Şu kürsüde konuşuyorsun!

BAŞKAN - Sayın Encu, sizi temiz bir dil kullanmaya davet ediyorum, lütfen…

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Böyle katilleri nereden buluyorsunuz? Katilin başı bu.

ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) - Biraz tahammül edin, tahammül edin, konuşmaya tahammül edin.

FERHAT ENCU (Devamla) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Temiz bir dil kullanmaya davet ediyorum. Anayasa'ya ve İç Tüzük'e uymaya davet ediyorum.

FERHAT ENCU (Devamla) - Sayın Başkan, susturacak mısınız? (AK PARTİ ve MHP sıralarından gürültüler)

HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) - Senin hapishanede olman lazım!

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) - Sayın Başkan, mikrofonun sesini kısar mısınız.

FERHAT ENCU (Devamla) - Bağırabilirsiniz, hazmedemeyebilirsiniz; bunlar gerçektir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

ABDULLAH BAŞÇI (İstanbul) - Utanmadan bir de konuşuyorsun burada!

HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) - Teröristsin sen!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen…

FERHAT ENCU (Devamla) - Beni terörist olmakla itham edenler teröristin en âlâsısınız. (AK PARTİ milletvekillerinin hatip kürsüsüne yürümeleri)

HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) - Teröristsin sen! Sen bir PKK'lısın, şu surata bak şu surata.

AYŞE ACAR BAŞARAN (Batman) - Ne yapacaksınız? Yerinize oturun, dinleyin.

BURCU ÇELİK ÖZKAN (Muş) - Geçin yerinize ya!

ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) - Tahammülünüz yok, tahammülünüz.

ABDULLAH BAŞÇI (İstanbul) - Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi.

FERHAT ENCU (Devamla) - Siz beni, bu halkın iradesiyle seçilen bir insanı terörist olarak itham edemezsiniz.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) - Ya, sen kimsin! Terbiyesiz adam!

FERHAT ENCU (Devamla) - Haddinizi bilin! Sizden korkmuyoruz.

ABDULLAH BAŞÇI (İstanbul) - Teröristin başısın!

FERHAT ENCU (Devamla) - Sizden korkmuyoruz, suçlarınızı her platformda dile getireceğiz. Siz bu gerçekleri örtemezsiniz. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Sayın Encu, süreniz dolmuştur, buyurun.

(AK PARTİ ve HDP milletvekillerinin birbirleri üzerine yürümeleri)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen yerlerinize…

KEREM ALİ SÜREKLİ (İzmir) - Terörist! Terörist!

ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) - Terbiyeli konuş, terbiyeli! Terbiyeni bil ilk önce. Terbiyeni bil, ondan sonra… (Gürültüler)

KEREM ALİ SÜREKLİ (İzmir) - Terör örgütlerinden destek alan teröristsin.

ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) - Yaşadıklarını anlatıyor, yaşadıklarını! (Gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen…

Herkesi yerine davet ediyorum.

Birleşime beş dakika ara veriyorum. (DİHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2016 14:27
www.evrensel.net