Taciz mağduruyla suçun failini ‘uzlaştıracak’ taslak

Taciz mağduruyla suçun failini ‘uzlaştıracak’ taslak

Adalet Bakanlığının yeni kanun tasarısı kabul edilirse taciz mağduruyla suçun faili aynı masaya oturabilecek.

Adalet Bakanlığının yeni kanun tasarısı kabul edilirse taciz mağduruyla suçun faili aynı masaya oturabilecek. Avukat Perihan Meşeli, tasarının devletin cinsel suçları hafife aldığını gösterdiğini ifade etti. 

Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 253’üncü maddesindeki “Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olsa bile, etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez” ifadesi, Adalet Bakanlığının 10 Temmuz’da görüş ve katkılarını almak için kamu kurumlarına gönderdiği “Ceza Muhakemesinde İş Yükünün Azaltılması Amacıyla Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda yer almadı. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda uzlaşma yoluna gidilmeyeceğini salık veren CMK madde 253’de yapılacak değişikliğin kabul edilmesi halinde taciz mağduruyla suçun faili aynı masaya oturabilecek. 

‘DEVLET CİNSEL SUÇLARI HAFİFE ALIYOR’

Avukat Perihan Meşeli, Tasarının İstanbul Sözleşmesi madde 48’e de aykırı olduğunu ifade etti. Meşeli, “İstanbul Sözleşmesi’nin 48’inci maddesine göre ‘Taraf Devletler, bu sözleşmenin kapsamına giren bütün şiddet biçimleriyle ilgili olarak, arabuluculuk ve uzlaştırma da dahil olmak üzere zorunlu alternatif çatışma çözüm süreçlerini yasaklamak üzere gereken yasal veya diğer tedbirleri alır’. Ancak getirilmek istenen bu değişiklik ile taraflar karşı karşıya getirilecek. Uzlaşmayı kabul etmeyen kadın üzerinde de ayrı bir baskı unsuru kurulmuş olacak. Devletin cinsel suçları hafife aldığını gösteren bu tasarıyla aile içi şiddet çözülmeye çalışılmıyor, hafife alınıyor” dedi.

Tasarının 21. maddesinin 5. fıkrasında yer alan “Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun fail tarafından mağdura karşı işlendiği hususunda yeterli şüphe bulunması durumunda, cumhuriyet savcısı öncelikle uzlaştırma usulüne başvurup başvurmayacağını değerlendirir. Mağdur ve failin yakın ilişki içinde olduğu veya yakın mahallede yaşadığı durumlarda uzlaştırma usulü öncelikli olarak dikkate alınır. Fail veya mağdurun uzlaştırmanın uygulanmasını talep etmesi durumunda, cumhuriyet savcısı uzlaştırma sürecini başlatmak zorundadır” ibareleri de, taciz suçunu sarkıntılık boyutunda işleyen faille taciz mağdurunun uzlaştırma masasına zorunlu olarak oturması gerektiği şeklinde yorumlanıyor. (İstanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net