CHP Raporu: Acele kamulaştırma kararı mevzuata aykırı

CHP Raporu: Acele kamulaştırma kararı mevzuata aykırı

CHP heyeti,14-15 Nisan tarihlerinde Diyarbakır’a yaptıkları ziyaretlerdeki incelemelerini raporlaştırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ankara Milletvekilleri Murat Emir ve Necati Yılmaz  ile İstanbul Milletvekilleri Gülay Yedekçi, Didem Engin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Saniye Barut’tan oluşan CHP heyeti,14-15 Nisan tarihlerinde Diyarbakır’a yaptıkları ziyaretlerdeki incelemelerini raporlaştırdı. Acele Kamulaştırma kararı öncesi ve sonrası gelişmeleri değerlendiren, devlet kurumları, odalar, kurumlar ve halkla görüşen heyet görüşme ve  izlenimlerinden oluşturduğu raporu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ya sundu. Raporda Sur için alınan acele kamulaştırma kararının birçok yönüyle mevzuat ve genel ilkelere aykırı olduğu dile getirildi. 

“Diyarbakır’ın Sur ilçseinde güvenlik kaygıları gerekçe gösterilerek 100 günü aşkın süre önce ilan edilen sokağa çıkma yasakları sonrasında halen 6 mahallede giriş-çıkış yasakları devam ediyor” denilen raporun girişinde şu ifadelere yer verildi; “Aylarca süren çatışma sürecinde başta yaşam hakkı olmak üzere; birçok alanda çeşitli hak ihlalleri olmuştur. Can kayıplarının yanı sıra hastaların doktorsuz ve ilaçsız, çocukların okulsuz bırakıldığı bir süreç yaşanmaktadır. İnsanlarımız yıllardır yaşadıkları yaşam alanlarını terk etmek zorunda burakılarak, göçe zorlanmıştır. Devam eden çatışma süreciyle birlikte Sur içinin kendine özgü tarihi dokusu, sosyal ve kültürel yaşam dinamikleri ve bölge insanlarının hafızalarında biriken yaşanmışlık adeta yok edilmeye çalışılmaktadır. Sur ilçesinde yaşanan çatışmalarla binlerce yıllık geçmişi olan tarihi ve kültürel yapı da önemli ölçüde zarar görmüş, bir toplumun binlerce yıllık mirası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.” 

KAMULAŞTIRMA KARARI SAYDAMLIK İLKESİNE AYKIRI

‘Acele kamulaştırma’ kararına ilişkin çeşitli kurumlarla yaptıkları görüşmelere yer veren heyet raporun devamında şu bilgileri paylaştı; “Merkezi hükümet tarafından Sur ve Yenişehir ilçelerini kapsayan kamulaştırma kararı alınırken yerel yönetimler, odalar gibi sivil toplum örgütlerinden herhangi bir görüş alınmamıştır. İdarenin işlem ve eylemlerini tesis ederken uyması gereken temel prensip olan yönetime katılma ve saydamlık ilkesinin gereklerine aykırı davranılmaktadır. Hükümetin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın teklifi üzerine aldığı kamulaştırma kararı, yürürlükteki mevzuatlara aykırı olarak tesis edilmiştir. İlgili kararın nasıl uygulanacağı noktasında kentin yerel bileşenleri ile herhangi bir bilgi paylaşımı da yapılmamıştır. Bölgedeki STK’lar, yasal gerekçesi bulunmayan bu uygulamadan derhal geri dönülmesini talep etmektedir. Kamulaştırma kararının alındığı ilçelerde yaşayan yurttaşlar ile esnaf ve tüccar, çatışma ortamından dolayı yaşadıkları sosyal ve ekonomik mağduriyet giderilmeden, buna ilişkin hükümet tarafından olumlu bir adım atılmadan böylesine bir kamulaştırma kararının alınmasını doğru bulmadıklarını vurgulamaktadır. Bölgedeki STK’lar, Diyarbakır’ın tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik bakımdan merkezi konumunda bulunan Sur’da sonucunun ne olacağını bilinmeden alınmış acele kamulaştırma kararının iptali için gerekli yasal haklarını kullanacaklarını ve yargı yoluna başvuracaklarını ifade etmektedir” dedi. (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net