Geleceğin madencileri alanlarda olacak

Geleceğin madencileri alanlarda olacak

İÜ Maden Mühendisleri Odası Üniversite Temsilcisi Eren Özsarıkamış'la işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayısı konuştuk.

Osman ER
İstanbul

Türkiye’de artan saldırılardan ve baskılardan akademisyenler ve öğrenciler de nasibini alıyor. Biz de Avcılar’da bulunan İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisi ve Maden Mühendisleri Odası (MMO) Üniversite Temsilcisi Eren Özsarıkamış’la 1 Mayıs üzerine konuştuk,

Her yıl patronların kâr hırsı ve gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle onlarca madencinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini dile getiren Özsarıkamış, şöyle devam etti: “Ölen madenciler için ‘güzel öldüler’ diyen hükümetin aksine biz maden mühendisliği öğrencileri çalışma hayatımızda ölmeyi değil insanca yaşama koşullarını istiyoruz.” Maden mühendisliği öğrencilerini de gelecekte böylesi çalışma koşullarının beklediğini aktaran Özsarıkamış, özellikle son dönemde yaşanan iş cinayetlerinin maden mühendislerinin üzerine yıkılmak istendiğini belirtti. Bir yandan da ülkede süren savaşın Türkiye halklarına kan ve zulümden başka bir şey getirmediğini, aksine kutuplaşmayı artırdığını ifade eden Özsarıkamış, öğrencilerin gelecek kaygısını daha da artıran bu sorunların çözümü için mücadele etmekten başka yol olmadığını dile getirdi.

Bu nedenle 1 Mayıs’ın geleceğin mühendisi olacak öğrenciler için de önemli olduğunu kaydeden Özsarıkamış, “Ülkemizde bu savaş ortamı sona ermedikçe, basın ve ifade özgürlüklerine uygulanan baskılar son bulmadıkça, çalışma koşulları güvenceli bir hale gelmedikçe bu sömürü sistemi bu şekilde devam edecek. Ve işte bu yüzden geleceğin madencileri olarak barış, özgürlük ve insanca çalışma koşulları için 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız’’ diye konuştu.

www.evrensel.net