Çerkesler anayasada anadilde eğitim talep etti

Çerkesler anayasada anadilde eğitim talep etti

Yeni Anayasa çalışmaları çerçevesinde TBMM’ye dilekçe veren Çerkes Hakları İnsiyatifi, “Anayasa’da üniter değil, çoğulcu toplum” yapısı talep ederek, 7 gün 24 saat yayın yapan televizyon istediler.Çerkes Hakları İnisiyatifi temsilcileri, yeni Anayasa ile ilgili önerilerini bugün TBMM An

Yeni Anayasa çalışmaları çerçevesinde TBMM’ye dilekçe veren Çerkes Hakları İnsiyatifi, “Anayasa’da üniter değil, çoğulcu toplum” yapısı talep ederek, 7 gün 24 saat yayın yapan televizyon istediler.

Çerkes Hakları İnisiyatifi temsilcileri, yeni Anayasa ile ilgili önerilerini bugün TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na sundular. Çerkesler, kendi dillerinde, 7 gün 24 saat yayın yapacak televizyon açılmasını istediler. Anaokulundan başlayarak örgün eğitimde de devam edecek şekilde devlet desteğiyle seçmeli olarak anadilde eğitim derslerinin müfredata konulmasını isteyen Çerkesler, şu önerilerde bulundu:
“Anayasa’da iktidarın kaynağının sadece halk olduğu kesin dille belirtilmeli. Anayasa metninde değiştirilmez mahiyette hiçbir bölüm yer almamalı. Vatandaşlık bir hak olarak anayasal vatandaşlık kavramı temelinde düzenlenmeli. Tanımda hiçbir etnisiteye vurgu yapılmamalı. Üniter toplum yerine çoğulcu toplum, ulus devlet yerine demokratik devlet anlayışı benimsenmeli. Devletin din ve inançlar üzerindeki tasarrufu kaldırılmalı. Azınlık kavramı anayasada yer bulmalı ve azınlık hakları tanınmalı. Türkçe dışındaki anadillerin yerel yönetimlerde, kamusal işlemlerde kullanımına izin verilmeli. Azınlık kimliklerinin yoğunluk kazandığı bölgelerde yerinden yönetim gerçekleştirilmeli.”(ANKA)

www.evrensel.net