Amasra halkı ÇED toplantısını yaptırmadı

Amasra halkı ÇED toplantısını yaptırmadı

Amasra’nın Gömü köyünde yapılacak olan Hema Limanı ÇED Halkın Katılımı Toplantısı yöre halkının yoğun tepkisi üzerine yapılamadı.Bartın Platformu üyeleri ile Gömü ve Tarlaağzı köylülerinin yanı sıra Amasra ve Bartın’dan gelen yaşam savunucuları projenin yapılmak istenen termik santrale köm

Amasra’nın Gömü köyünde yapılacak olan Hema Limanı ÇED Halkın Katılımı Toplantısı yöre halkının yoğun tepkisi üzerine yapılamadı.

Bartın Platformu üyeleri ile Gömü ve Tarlaağzı köylülerinin yanı sıra Amasra ve Bartın’dan gelen yaşam savunucuları projenin yapılmak istenen termik santrale kömür taşımak amacıyla gündeme geldiğini bildikleri için toplantıya izin vermediklerini belirttiler.

Bartın Platformu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, yapılmak istenen Hema Limanı (Dolgu Alanı ve Rıhtım) Projesi ÇED Halkın Katılımı toplantısının hukuksuz olduğu belirtilerek “Çünkü yapılmak istenen liman daha önceden ÇED Başvurusu yapılmış olan Amasra ve Bartın termik santrallerinin entegre bir parçasıdır. ÇED Başvuru Dosyası’nda her ne kadar yapılacak limanın Amasra’da üretilen kömürü dışarıya göndermek için yapılacağı yazsa da, bu limanın dışarıdan kömür ithal etmek için yapıldığı çok açıktır. Bunu Amasra’da bulunan kömür miktarının; termik santrallerin başvuru dosyalarına göre toplam2640 MW, şirket yetkililerinin açıklamalarına göre toplam 4000 MW gücünde olan termik santralleri 49 yıl boyunca çalıştırmaya yetmeyeceği, ayrıca gerçek dışı bir rakam olarak verilen 5 milyon ton yıllık üretim miktarının 4000 MW’lik bir termik santralin kömür ihtiyacının çok gerisinde kalacağı bilinmektedir” denildi.

49 YILLIĞINA KİRALAMA YAPILMIŞ

Amasra’dan çıkarılacak kömürün adı geçen termik santralleri beslemesinin mümkün olmadığı gibi, liman aracılığıyla dışarıya satılacak bir artan oluşturmasının da mümkün olmadığının altı çizilen açıklamada, “Yani ÇED süreci devam eden Hema Limanı’nın kömür satışı için inşa edileceği iddiası tam bir kandırmacadır. Limanın, termik santrallerin bütünleşmiş bir parçası olduğuna en büyük kanıt; ÇED başvuru dosyalarında, termik santrallerle limanın lisans ve kullanım sürelerinin 49 yıl olarak verilmiş olmasıdır. Yani liman termik santralleri besleyecek kömürü dışarıdan ithal etmek için kurulmak istenmektedir. Bu nedenle limana da termik santrallerin ömrü kadar bir ömür biçilmiştir. ÇED Yönetmeliği’nin 25. maddesi; ‘Bu Yönetmeliğe tabi birden fazla projeyi kapsayan entegre bir projenin planlanması halinde, Bakanlıkça entegre proje için tek Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası/Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması istenir’ hükmünü içermektedir. Böyle bir mevzuat hükmünün Bakanlığınız bürokrasisinin gözünden kaçması düşündürücüdür. Şirket; ilimizde termik santral düşüncesinden vazgeçmeyip, şu ana kadar termik santral konusunda yaptığı bütün başvuruları geri çekmedikçe ve bu kararını kamuoyuyla paylaşmadıkça, yapmak istediği limanın bir ihracat limanı değil, ithalat limanı olacağı, yani kurmak istediği limanı dışarıdan ithal kömür getirmek için kullanacağı çok açıktır. Bu durumda liman projesine destek olmamız mümkün değildir. Bu ÇED başvurusunun tekrar değerlendirilip, adı geçen termik santral projelerinin bütünleşmiş bir parçası olarak ele alınmasını ve ÇED sürecinin iptal edilmesini talep ediyoruz” denildi. (Amasra/EVRENSEL)

www.evrensel.net