16 Nisan 2016 17:20

Meclis dokunulmazlıkları görüşmeye hazırlanıyor

Mecliste önümüzdeki haftanın gündemini dokunulmazlıklar oluşturacak. AKP’nin dokunulmazlık teklifi önce komisyonda sonra Genel Kurulda görüşülecek

Paylaş

Mecliste dokunulmazlık trafiği önümüzdeki günlerde başlayacak. AKP’nin dokunulmazlık teklifi önce komisyonda sonra Genel Kurulda görüşülecek. Genel Kurulda iki defa görüşülecek olan dokunulmazlık teklifinin oylaması gizli olacak.

26. yasama döneminde Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona 567 yasama dokunulmazlığı tezkeresi intikal etti. 567 dokunulmazlık tezkeresinden 44’ü AKP’nin ,170’i CHP’nin, 333’ü HDP’nin, 16’sı MHP’nin, 5’i ise bağımsız milletvekiline ait bulunuyor.

AKP’nin dokunulmazlık teklifi önce Anayasa Komisyonunda görüşülecek. Ardından teklif Genel Kurulda ele alınacak.

AKP’nin teklifi Anayasa’ya geçici madde eklenmesini öngörüyor.

GENEL KURUL’DA İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK

Dokunulmazlık teklifi Genel Kurulda iki defa görüşülecek.

Anayasada değişiklik tekliflerinin birinci ve ikinci görüşmelerinde, maddelerin kabulü ile ikinci görüşmenin sonunda tümünün kabulü üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyu ile mümkün. Birinci görüşmede gerekli çoğunlukla kabul oyu alamayan bir madde ikinci görüşmede de gerekli çoğunlukta kabul oyu alamamışsa reddedilmiş olacak. Değişiklik teklifinin kabulü TBMM üye tam sayısının en az beşte üç (330) çoğunluğunun gizli oyuyla mümkün. Cumhurbaşkanı anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderebilir. TBMM, geri gönderilen kanunu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu (367) ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu kanunu halkoyuna sunabilir. Meclis tarafından üye tam sayısının beşte üçü (330) ile veya üçte ikisinden (367) az oyla kabul edilen anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazete’de yayımlanır. Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının üçte iki (367) veya daha fazla çoğunluğu ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir.
(HABER MERKEZİ)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

İTO genel kurulu başladı

SONRAKİ HABER

Berlin’de Libya konferansı: Önce savaşı körüklediler şimdi de “kurtarıyorlar”

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa