Aysel Tuğluk: Torba yasa  yıkım yasasıdır

Aysel Tuğluk: Torba yasa yıkım yasasıdır

HDP Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, torba yasalardan birinin daha Meclis gündemine getirildiğini belirterek, “273 sıra sayılı torba yasa tam anlamıyla hak gaspı ve yıkım yasasıdır” dedi.

HDP Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk yazılı bir açıklama yaparak, AKP iktidarının yapısal değişiklikleri alelacele ve kendi çıkarına uygun yapmasının yasama yöntemi haline gelen torba yasalardan birinin daha Meclis gündemine geldiğini ifade etti. Birbiriyle ilişkili olmayan pek çok konudaki yasal düzenlemelerin bir torba halinde ve değiştirilecek yasanın mantığı ve sistematiğinden bağımsız halde değerlendirilmelerinin hukuk tekniği açısından pek çok sıkıntıya yol açtığını vurgulayan Tuğluk, “Niyet alelacele yasalaştırmak ve muhalefetin değerlendirmelerini sınırlı tutmak ve aslında toplumun dikkatinden kaçırmaktır. 273 sıra sayılı torba yasa tam anlamıyla hak gaspı ve yıkım yasasıdır” dedi.

Yasa tasarısının en önemli değişiklik maddelerinin Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu’na ilişkin olduğunu kaydeden Tuğluk, şu ifadeleri kullandı:

“Tasarıda geçen riskli alan tanımı oldukça muğlak, bilimsel olmayan ve politik açıdan yanlı bir tanımdır. Tasarı metninde ‘planlama ve alt yapı hizmetleri yetersizliğinden ve yahut imar mevzuatına aykırılıktan’ bahsedilmektedir. Böylesi bir riskli alan tanımı, isteyenin istediği mülke el koyması ve istediği alanı keyfince dönüştürmesi anlamını taşımaktadır. Yurttaşın hukuki güvenliğinin kalmadığı, mülkiyet açısından dahi ne olacağı kestirilemeyen, sürekli kendi politik aidiyet mensuplarına imkan aktarmak amaçlı yapılan politikalar ‘kamusal’ politikalar değildir. Kamu yararı ve güvenliği, bir kül olarak bütün yurttaşların yararı ve güvenliğidir. Devleti yönetenlerin yararı, kamu yararı olarak nitelendirilemez. Bu yasa tasarısı hem kendi aidiyetine çıkar sağlamak hem de yurttaşın en temel haklarını yok saymak üzerine kurulmuştur. Hedef de yalnızca Kürt Halkının yaşadığı bölgeler ile sınırlı değildir. Bütün yoksul mahalleleri, demografik ve yapısal açıdan uygun görülmeyen yerleşimler ve yahut yıkılması rant getirecek her alan bu sisteme dahildir.”

Tasarının, Afet Yasası kapsamında Anayasa Mahkemesince iptal edilen düzenlemeleri yeniden ve benzer şekli ile Meclis'e getirdiğini bildiren Tuğluk, "Yurttaşın hukuka güvenmesini sağlaması gereken yasa koyucu, bizzat Anayasa Mahkemesi kararının arkasından dolaşmakta ve Anayasa'yı ihlal etmeyi teşvik etmektedir. Hukuk yollarının kapatılması ya da sınırlanması aslında yapılan düzenlemenin hukuki olmayacağının da en büyük kanıtıdır" dedi (HABER MERKEZİ)

 

www.evrensel.net