1168 daire için verilen riskli alan kararı Danıştay'a takıldı

1168 daire için verilen riskli alan kararı Danıştay'a takıldı

İstanbul Cumhuriyet Mahallesi’nde kentsel dönüşüm planlarının önünü açan 'riskli alan' kararı Danıştay’a takıldı.

Sinem UĞURLU
İstanbul

1168 daire sahibini ilgilendiren “riskli alan” kararında hukuka uyarlık olmadığını söyleyen Danıştay, bölgenin riskli alan ilan edilebilmesi için yeterli incelemelerin yapılmadığını ifade etti.
Sultangazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Bakanlar Kurulu’nun 28 Ocak 2013 tarihli kararıyla “riskli alan” ilan edildi. Mahalleli kentsel dönüşüm projelerinin önünü açan bu karara karşı, evlerinin sel ve depremlerde hiç hasar görmediğini, alanın deprem haritasına göre 2. derece deprem kuşağında dahi olmadığı ve dolayısıyla yapıların riskli olmadığını söyleyerek Bakanlar Kurulu’nun bu kararına karşı dava açtı.
Danıştay 14. Daire de, Bakanlar Kurulu’nun “riskli alan” kararında hukuka uyarlık bulunmadığına karar verdi. Danıştay kararında, bölgenin riskli alan ilan edilebilmesi için yeterli bilgi, belge veya teknik raporun sunulamadığını, binalardan bilimsel verilere dayanan tespit ve inceleme yapılmadığını, işlemin dayanağı teknik raporun yapıların can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığını kanıtlayacak nitelikte olmadığını ifade etti.

www.evrensel.net