06 Nisan 2016 04:59

Urla villaları hakimi isyan etti

Urla’da sit alanındaki kaçak villalarla ilgili davanın hakimi, Çevre Bakanlığı’nın reddihakim isteğine zehir zemberek bir savunma gönderdi. Urla’da Erdoğan’ın da villası bulunduğu iddia ediliyor.

Paylaş

Özer AKDEMİR
İzmir

İzmir Urla’daki sit alanında aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın villalarının bulunduğu da iddia edilen kaçak villalarla ilgili açılan davada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı avukatlarının reddihakim edilmesini istediği davanın hakimi zehir zemberek bir savunma gönderdi. Mahkeme Başkanı Osman Ermumcu, Bakanlığın adeta villa sahipleri yerine geçerek hakimin reddedilmesini istemesinin başlı başına trajik olduğunu belirterek, kendilerinin davadan reddedilmesi talebinin bir taktik olduğunu, esas olarak sit derecelerinin düşürülmesi davası için malzeme üretmenin amaçlandığını söyledi. Ermumcu ayrıca, “...Müdahil adına gereksiz bir çabayla bazı hakimleri davadan bertaraf etme kastıyla hareket etmesi bir kamu kurumuna-bakanlığa yakışmamaktadır” dedi.  

Urla Zeytineli köyü Hacılar Koyu’ndaki ruhsatsız villalarla ilgili açılan davada Mahkeme Başkanı Osman Ermumcu davalı bakanlığın avukatları tarafından ihsas-ı rey ile (Kararını önceden açıklamak) suçlanmış ve geçtiğimiz mart ayında davadan çekilmesi talep edilmişti. Bu taleple ilgili mahkemeye karşı beyanda bulunan hakim Ermumcu, davalı Bakanlığın hukuk mahkemeleri tarafından düzenlenen reddihakim gerekçelerinden hiçbirisi olmamasına rağmen adeta müdahil yerine geçerek ‘rol çaldığını’ dile getirdi.

BAZI HAKİMLER BERTARAF EDİLMEK İSTENİYOR

Bakanlığın Türk milleti adına karar veren hakimleri reddetmesinin bile başlı başına trajik olduğunu dile getiren Ermumcu, davadan bazı hakimlerin bertaraf edilmesi amacıyla bunun yapıldığını belirtti. Ermumcu şunları dile getirdi; “Varsayalım ki; yazılanların hepsi doğru olsa bile, bunlar reddihakim sebebi değil, anılan kararların bozma sebebi olabilir. Bunu takdir edecek olan da, temyiz mercii olan Danıştaydır. Elbette sayın avukatlar da bunu bilmekte ancak bu yolla bazı hakimlerin (aleyhlerine varsaydıkları) bu davalardan bertarafı ya da baskı altına alınması amaçlanmaktadır. Bu iradeyi ve azmi bir kamu kurumunda görmek ise hem trajik hem manidardır. Adeta işlem değil, müdahil haklarının savunması yapılmaktadır” dedi.

‘NEDEN ‘KÖTÜ HAKİM’ OLUYORUZ?’

Hakim Ermumcu, reddihakim dilekçesindeki iddialara da tek tek yanıt verdi. Bilirkişi raporuna itibar edilmediği eleştirisine karşı, kararı verirken 4 tane Danıştay kararını dayanak yaptıklarını belirten Ermumcu; “Hukuki ve vicdani kanaatimiz budur diye neden kötü hakim oluyoruz. Bu irade, mülk sahiplerinin olsa taraf psikolojisiyle izah edilebilirdi ancak hakimlere dönük bakanlık davranışının-husumetinin makul izahı yoktur” dedi.

‘KÖTÜ NİYET VAR, TALEP CEZALANDIRILSIN’

Mahkemenin kararlarında hiçbir hukuka aykırılık olmadığını ifade eden Ermumcu reddihakim talebiyle yapılmak istenen hukuksuzluğa isyan etti ve şöyle devam etti; “Velev ki hukuka aykırılık bulunsaydı bile bunlar reddihakim sebebi değil, temyiz sebebidir. Esas amaç bu dosyadan ziyade, ruhsatsız yapıların meşrulaştırılması yollarını kapayan önceki ‘Sit derecesinin düşürülmesi’ davaları için malzeme üretmektir. Çünkü bu davalar öncekilerle neden-sonuç ilişkisi içindedir. Burada yaratılacak reddihakim taktiği başarılı olursa, bunun belgeleri diğer dosyalara sunularak bozma sebebi yaratılmaya çalışılacaktır. Çünkü kaçak yapıların hukuken meşrulaştırılmasının tek yolu budur.”

Ermumcu, bu nedenlerle ret talebinin ‘Kötü niyetle yapıldığı’ tespitini yapmak gerektiğini belirterek hem bu talebin reddedilmesini hem de reddihakim talebi taktiksel bir amaçla kötü niyetle yapıldığından, bu talebi yapanlara üst sınırdan para cezası verilmesini talep etti.

DAVADA NELER OLDU?

Urla Zeytineli köyü Hacılar Koyu’nda yapılan villalarla ilgili 17-25 Aralık yolsuzluk iddiaları sürecinde internete düşen ses kayıtlarında bazı villaların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait olduğu ileri sürülmüştü. İzmir 1 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu, 1. derece sit alanı olan bölgenin sit derecesini, imara açılmasının önünü açan 3. dereceye düşürdü. Bu işlemin iptali istemiyle çeşitli kurumlar ve yurttaşlar üç farklı dava açtı. Koruma amaçlı imar planının değiştirilmesine karşı açılan davada 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı avukatları mahkeme heyetine yönelik reddihakim talebinde bulundu. Reddihakim talebine isyan eden Mahkeme Başkanı Osman Ermumcu’nun “İdari yargıda hakimin çekinmesi ve ret” konularında çeşitli dergilerde yayımlanmış birçok makalesi var. Ermumcu, 2015 HSYK Yaz Kararnamesi ile Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığından İdare Mahkemesi Başkanlığına getirilmişti.

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

Newroz'a katıldı diye ilçenin tek kadın doğum doktorunu açığa aldılar

SONRAKİ HABER

Adana'da ifade özgürlüğünü kullamanın bilançosu: 11 ayda bin 12 soruşturma

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa