MEB, barış grevine çıkan eğitimcilerin peşine düştü: İzmir’de greve katılanların isimleri istendi

MEB, barış grevine çıkan eğitimcilerin peşine düştü: İzmir’de greve katılanların isimleri istendi

Metehan UD
İzmir

Bölge illerinde asker, polis operasyonları sürerken, barış talebiyle sokağa çıkan kamu emekçileri de soruşturma ve cezaların hedefi olmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığının talimatı doğrultusunda ilçe milli eğitim müdürlüklerine yazı yollanarak, 29 Aralık tarihinde çatışmaların durması ve barış ortamının sağlanması için greve çıkan eğitim emekçilerinin isimleri istendi. 

DİSK, KESK ve  TMMOB’nin çağrısıyla Türkiye genelinde yapılan iş bırakma eylemine katılanların 
isimlerinin istenildiği yazı, okul müdürlerine yollandı. Yazıda “29 Aralık günü görevine gelmeyen öğretmenlere ait haftalık ders çizelgeleri onaylı örneği”, “Öğretmen nöbet defterinin 29 Aralık tarihli sayısının birer örneği, Eyleme katılan personelin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirildiğine dair okul/kurum müdürlüğünün yazısının onaylı birer örneği”, “29 Aralık günü tarihine ait varsa okul/kurum müdürlüğüne verilmiş ilgililerin izin, sevk raporunun birer örneği,  ‘İlgili öğretmenlerin anılan günde dersi olduğu sınıfların, sınıf defterlerinin o güne ait sayfalarının birer örneğinin” ivedilikle gönderilmesi istendi. Ayrıca yazıda, istenilen belgelerden temin edilemeyenler için okul müdürlerinden gerekçe de isteniyor. 

‘BARIŞ TALEBİMİZ SUÇ SAYILAMAZ’

Uygulamayı gazetemize değerlendiren KESK Dönem Sözcüsü Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, 25 yıldır hak ve özgürlükler mücadelesi verdiklerini ifade ederek “Emek ve demokrasi güçlerinin mücadelesinde şimdiye kadar kimi cezalandırma durumları oldu ancak bunlar mahkemelerden döndü. Bizim barış talebimiz, sendikal mücadelemiz suç sayılamaz. Korku yaratma adına toplumun çeşitli kesimlerini sindirmeye çalışılarak, mücadele etmekten geriye düşürülmek isteniyor. Biz bu anlamdaki baskılara asla ve asla boyun eğmeyeceğiz” dedi. İzmir Valisinin iktidarın öngördüğü şekilde bir kat daha baskı uyguladığını belirten Kılıç, “Daha fazla, şiddeti, korkuyu, açığa almayı görev olarak bilmesi ileriki seçimlerde bakan olma, milletvekili olma, çabası ve gayretidir, kendilerini bir yere taşımasının çabasıdır” dedi.  

BAHRİ AKKAN’IN AÇIĞA ALINMASINA TEPKİ 

İzmir’de katıldığı eylemlerde yaptığı barış talepli konuşması nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Bahri Akkan'a destek eylemi yapıldı. Akkan’ın görev yaptığı Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi önünde dün biraraya gelen emek ve demokrasi güçleri, Akkan'ın görevine iadesini istedi. Sık sık “Barış isteyen KESK'e dokunma” ve “Bahri Akkan yalnız değildir” sloganlarının atıldığı eylemde konuşan KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, İzmir Valisi'nin sendikal mücadeleyi ve barış talebini suç saydığını belirterek " Bizleri, emek, demokrasi ve barış mücadelesinden alıkoyamayacaklar. İzmir Valiliğini sendikal çalışmalarımızı engelleyen, barış karşıtı tutumunu birkez daha gözden geçirmeye çağırıyor ve görevden alınan arkadaşlarımızın bir an önce görevlerine iadelerini istiyoruz" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

www.evrensel.net