Bölge tabip odaları: Sürenkök’ün yanındayız

Bölge tabip odaları: Sürenkök’ün yanındayız

Bölge’deki tabip odaları ortak bir açıklama yayımlayarak, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök’ün, barış talep eden konuşması nedeniyle İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevinden açığa alınmasına tepki gösterdi.

Açıklamada çatışmalı süreçte doktorlar ve sağlık merkezleri üzerindeki baskılara dikkat çekilerek, “Savaşa karşı barışı savunmaya devam edeceğiz” denildi. Diyarbakır, Van, Hakkari, Batman, Mardin, Ağrı, Bitlis, Muş, Şırnak ve Siirt Tabip Odaları tarafından yapılan açıklamada, “Daha önce Ağrı Tabip Odası Başkanı Dr. Ulaş Yılmaz’ın açığa alınarak memurluktan çıkarılma istemiyle disiplin kovuşturmasına tabi tutulması, Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Kamuran Yıldırım hakkında açılan davalar, Diyarbakır, Mardin, Batman gibi birçok ilde Tabip Odası Yöneticileri ve aktivisti hekimler ile ilgili açılan soruşturmalarla giderek artan baskı ve yıldırma politikaları TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök’ün 29.03.2016 tarihinde açığa alınmasıyla iyice somutlaşmıştır” denildi.

Hekimler olarak savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunmaya devam edeceklerini söyleyen tabip odaları, “Bu nedenle uğradığımız ve uğrayacağımız baskı ve yıldırma politikalarını kabul etmeyeceğiz. Her yerde bombaların patladığı, kentlerin yerle bir edildiği, aile sağlığı merkezi olarak kullanılan binaların yıkılarak karakola dönüştürüldüğü, yüz binlerce insanın evlerinden ayrılmak zorunda kalarak; barınma, beslenme ve sağlık sorunları ile boğuştuğu bir ortamda barışa dair söylenen her sözün çok değerli olduğunu düşünüyoruz” denildi. Açıklamada Sürenkök’ün görevine iadesi istendi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

 

www.evrensel.net