Şiddete uğrayan stajyer doktora  hukuki destek yok

Şiddete uğrayan stajyer doktora hukuki destek yok

Sağlık Bakanlığının sağlık hizmeti sırasında personele karşı işlenen suçlara yönelik ücretsiz avukat desteğine ilişkin yayımladığı genelge, taşeron şirket üzerinden hizmet veren sağlık çalışanlarını kapsamıyor. Duruma tepki gösteren Türk Tabipleri Birliği (TTB) taşeron sağlık çalışanlarının da kapsama alınması için Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlere başladı.

Sağlık Bakanlığı, bakanlık ve bağlı kuruluşlarda sağlık hizmeti sunumu sırasında personele karşı işlenen suçlar sebebiyle yürütülen işlemlerde hukuki yardım yapılmasına dair ‘Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulaması’ başlıklı genelge yayımladı. Genelgede, bakanlık bünyesindeki avukatların, ayrıca vekaletname ibraz etmeksizin şiddete uğrayan personele ücretsiz vekalet edeceği bildirildi. Ancak taşeron şirketler aracılığıyla görev yapan sağlık emekçileri, hemşire, hastabakıcı, temizlikçi gibi personel ile stajyer doktorlar ve intörn tıp öğrencileri hukuki yardım kapsamında bulunmayan kişiler olarak sıralandı.

‘HASTA DÖVERSE BAŞINIZIN ÇARESİNE BAKIN’ DENİYOR

Genelgede yer alan bu sınırlandırmaya TTB itiraz etti. Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz genelgedeki kısıtlamayı “Taşeron olarak çalıştırılan sağlık personeli şiddete maruz kaldığında desteklenmeyerek bir daha cezalandırılıyor. ‘Hasta döverse başınızın çaresine bakın. Küfredilirse, dayak yerseniz, tacize uğrarsanız ben karışmıyorum, herhangi bir güvence de vermiyorum’ deniliyor” sözleriyle değerlendirdi. TBB hem genelgenin iptali için Danıştay nezdinde hukuki, hem de taşeron ve intörn sağlık personelinin de kapsama alınması için Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlere başladı. (Antalya/DHA)

www.evrensel.net