HDP, sınırdaki utanç duvarını Başbakana sordu

HDP, sınırdaki utanç duvarını Başbakana sordu

HDP Mardin Milletvekili Ali Atalan Rojava sınırına örülmekte olan duvarı Meclise taşıdı. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Atalan, söz konusunu duvarların Hatay, Antep, Urfa, Mardin, Şırnak illerinin sınır ilçelerinde yaşayanların olduğu gibi sınırın diğer tarafında Rojava’da yaşayanların da tepkisine neden olduğunu hatırlatan Atalan “Ssınır ilçelerinde yaşayanların akrabalık, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerini büsbütün koparacağı açıktır” dedi. 

Atalay, Başbakana şu soruları sordu: 

* Sayın Cumhurbaşkanı’nın yukarıda yer verilen eleştirisine rağmen, İsrail’in Filistin’e yaptığının aynısını AKP hükümeti neden bölge halkına yapmaktadır?

* İsrail tarafından Filistin sınırında inşa edilen duvar ‘ayrım duvarı’ ise, Türkiye-Suriye (Rojava) sınırında aralarında akrabalık bağı, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkiler olan halkları birbirinden ayıran duvar ne duvarıdır? Bu duvarlara hükümetinizce verilen bir ad var mıdır?

* 6  Şubat 2011’de Asi Nehri üzerinde yapılacak olan Dostluk Barajı’nın temeli atılırken, dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan: “…kardeşler arasında sorun olmaz, varsa ortadan kaldırılır, kardeşler arasında mayınlı arazi olmaz.” şeklindeki sözleri çok isabetli olmasına rağmen, hükümet neden şimdi kardeşler arasına betondan duvarlar örmektedir?

* Dünya siyasi tarihinde “utanç duvarı” (Schandmauer) adı ile anılan, kutuplaştırıcı “Berlin duvarı”nın 27 yıl önce yıkılmış olması örneği mevcut iken günümüzde Suriye sınırına hangi gerekçe ile duvar inşa edilmektedir?

* Bölgede güvenlik zafiyeti var ise güven ve huzur ortamını betondan duvarlar ile mi sağlamayı planlamaktasınız?Bölgeyi tam olarak kimden ya da kimlerden korumayı planlamaktasınız?

* Bölgenin coğrafi konumu da göz önüne alındığında, duvarlar sınırın Türkiye tarafına mı yoksa Suriye (Rojava) tarafına mı inşa edilmektedir? Bu duvarlarla bir tampon bölge oluşumuna zemin mi hazırlanmaktadır?

* Halkları birbirinden ayırmaya ve yabancılaştırmaya yönelik örülen bu duvarlar gibi ilkel yöntemler yerine daha çağdaş yöntemler üzerine çalışmanız var mıdır?

* Duvarları hangi devlet kurumu inşa etmektedir. (AnkaraEVRENSEL)

www.evrensel.net