Eğitim Sen Van Şubesi: MEB talimatla mı ceza verecek?

Eğitim Sen Van Şubesi: MEB talimatla mı ceza verecek?

Eğitim Sen Van Şubesi, üyelerine yönelik başlatılan soruşturmalarda “ceza verilsin” talimatı olduğunu ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. 

Eğitim Sen Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen basın toplantısında Eğitim Sen adına konuşan Kayhan Sayyiğit, Milli Eğitim Bakanlığı’nın en temel sendikal haklarını kullanmalarına dahi tahammül edemediğini ve çok sayıda hukuk dışı girişimlerde bulunduğunu vurgulayarak, “MEB’in yasakçı ve hukuk dışı karar ve cezaları mahkemelerden, yüksek yargıdan birer birer dönmesine karşın, bakanlık Eğitim Sen’e yönelik baskıcı ve ayrımcı uygulamalarına ısrarla devam etmekte, Eğitim Sen üyelerini korkutmak ve yıldırmak için olmadık yol ve yöntemler kullanarak açıkça suç teşkil eden tutumlar içine girmektedir” dedi. 

DEVLET KURUMLARI HUKUK İLKELERİNE UYMAK VE TARAFSIZ OLMAK ZORUNDA

Müfettişlere Eğitim Sen üyelerine ceza verilmesi talimatı geldiğine dikkat çeken Sayyiğit, “MEB Rehberlik ve Denetim Başkanlığı’nın bütün okullara gönderdiği ve sendikal eylemlere katılan sendika üyelerinin isimlerinin istendiği, hatta bu şekilde fişlendiği bir ortamda bu iddiaların ortaya çıkmış olması bize göre kesinlikle şaşırtıcı değildir.Devlet kurumları bütün kararlarını alırken ve uygularken hukuk ilkelerine bağlı olmak ve herhangi bir konuda soruşturma yürütürken tarafsız davranmak zorundadır. Ancak Türkiye’de yaşananlar, idarenin kararları ile hukukun nasıl katledildiğini, temel sendikal hak ve özgürlüklerin kullanılmasını bile “suç” kapsamına almak ve bunun üzerinden siyasi talimatlarla cezalar verilmesinin sağlanmaya çalışıldığını göstermektedir” şeklinde konuştu. 

MEB BU TUTUMUNDAN VAZGEÇMELİDİR

Kamu görevlilerinin sendikalarının almış olduğu kararlar doğrultusunda toplu eylem haklarının olduğuna dikkat çeken Sayyiğit, “Uluslararası sözleşmelerde, insan hakları sözleşmelerinde, Anayasa’da ve mahkeme kararlarında hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde tanınmıştır. Bu konuda çok sayıda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Danıştay ve idari yargı kararı bulunmaktadır. Eğitim ve bilim emekçilerinin iç hukuk ve uluslararası hukukta güvence altına alınan demokratik haklarını kullanması asla suç olarak değerlendirilemez” dedi. Müfettişlere verilen talimatların kabul edilemez olduğunu söyleyen Sayyiğit, “Eğitim Sen olarak hukuka en çok uyması gereken MEB’i bir kez daha uyarıyoruz. MEB, sendikamızın üyelerine yönelik her türlü yasa dışı tutum ve talimatlara derhal son vermeli, ne kadar rahatsız olsalar da hukukun temel ilkelerine, sendikal hak ve özgürlüklere saygılı olmayı öğrenmelidir” dedi. (Van/EVRENSEL)

www.evrensel.net
ETİKETLER VanEğitim Sen