17 barodan ortak açıklama: Çocuk istismarı toplumsal utançtır

17 barodan ortak açıklama: Çocuk istismarı toplumsal utançtır

Karaman'da yaşanan çocuk istismarına ilişkin aralarında İzmir, Ankara, Adana ve Manisa barolarının bulunduğu 17 baro ortak yazılı açıklama yaparak, çocuk istismarının toplumsal bir utanç olduğunu belitti.  

Barolar Karaman'da yaşanan çocuk istismarı olayından sonra yaptığı yazılı açıklamada, siyasi görüş inanç ve düşünce ayrımı yapılmaksızın, sorumluluğu olan tüm kişi ve kurumların soruşturulmalısı ve cezalandırılması gerektiğini söyledi. Boralar, "Bizi böylesi bir uyarı yapmaya iten temel kaygı Aile ve Sosyal politikalar Bakanının açıklamasındaki; önceliği 'çocuğun yüksek yararından ziyade', 'hizmetleriyle öne çıkmış kurumu' koruma gayesini vurgulamış olmasından kaynaklanmaktadır" denildi.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukların istismardan korunmasında öncelikli görevi  devletlere verdiğini belirten barolar, "1990 yılından beri iç hukuk kuralı haline gelen BMÇHS 3. Maddesindeki “Taraf Devletler, çocukların bakımı veya korunmasından sorumlu kurumların, hizmet ve faaliyetlerin özellikle güvenlik, sağlık, personel sayısı ve uygunluğu ve yönetimin yeterliliği açısından, yetkili makamlarca konulan ölçülere uymalarını taahhüt ederler” düzenlemesi özellikle kurumlarda yaşanan çocuk istismarının sorumluluğunun birinci derecede devlet olduğunu göstermektedir" denildi. Çocuğun olduğu her alanda öncelik çocuğun yararına olduğunu, hedef çocuk istismarının önlenmesinin önemine vurgu yapılan açıklamada, "Bu nedenle çocuk istismarının hiçbir mazereti ve gerekçesi olamaz.  Toplumun tamamı ve çocuklar çocuk istismarına karşı bilinçlendirilmeli, çocukla çalışan kişi ve kurumların denetimi son derece sıkı ve düzenli bir biçimde gerçekleştirilmelidir. Karaman’da yaşanan olaylar dikkate alındığında failin sorumluluğunun yanında kurumun tüm çalışmaları ile ilgili denetim yapmakla sorumlu olan kişilerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği konusunda da gereken inceleme ve soruşturma mutlaka yapılmalıdır" denildi. (İzmir/EVRENSEL)

www.evrensel.net